3.3.2. Víceslovné lexikální jednotky zachycené pomocí gramatémů

Pomocí gramatémů jsou zachyceny následující víceslovné lexikální jednotky: