3.7.9. Srovnávací obraty se spojkami jako a než

Výraz jako je víceznačný a při jeho užití nemusí jít vždy o srovnávací obrat - viz zvláště část 3.3.7.7.3 v kap. 3.3.7.7 a případně příslušné pasáže v kapitolách o doplňku a předmětu, dále také části 3.3.3.3.5 a 3.3.3.3.9 v kap. 3.3.3. Také spojkou než může být uvozeno i specifické vyjádření subjektu (viz část 3.3.2.2.17 v kap. 3.3.2).

3.7.9.1. Zavěšení

Spojka než vyžaduje adverbium, adjektivum (zejména v komparativu), s nímž se srovnává. Zavěšujeme ji tedy právě na něj. U výrazu se stejně jako může stejně chybět. V případě, že nechybí, zavěsí se jako na stejně. V případě, že stejně chybí, visí jako na členu, na kterém by viselo stejně, aniž bychom uvažovali o nějakém porušení syntaktických vazeb (nepřítomnost slova stejně tedy není důvodem k použítí afun ExD tam, kde by se ani jinak nepoužila).