SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
3
Examination: 
2/0 Zk

Úvod do formální lingvistiky / Introduction to formal linguistics

 • kód předmětu: NPFL006
 • ZS 2017/2018: středa 9:00-10:30, MFF UK, Malostranské nám. 25, místnost S10
 • vyučující: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
 • 2/0 Zk

Přednášky:

 • Úvod: Evropská strukturní lingvistická tradice vs. americká generativistická lingvistika
  • syntaktický popis založený na pojmu závislosti vs. na bezprostředních složkách
 • Strukturalismus v lingvistice
  • Ferdinand de Saussure a Kurz obecné lingvistiky
  • evropská centra strukturní lingvistiky
   • Pražská škola: osobnosti a témata klasického období Pražské školy, Pražský lingvistický kroužek
 • Pražská teorie Funkčního generativního popisu
  • funkční přístup k jazyku
  • vícerovinný popis větné stavby
  • teorie valence
  • aktuální členění věty
 • Model smysl–text:
  • systém rovin
  • závislostní přístup k syntaxi
  • lexikální funkce
 • Transformační generativní gramatika Noama Chomského
  • deskriptivistické kořeny (deskriptivismus jako americký strukturalismus)
  • základní pojmy bezprostředněsložkového syntaktického popisu, jednoduché postupy generativní procedury
  • zásadní verze a postuláty Chomského gramatického konceptu
   • standardní teorie
   • rozšířená standardní teorie jako reakce na generativní sémantiku
   • lexikalistická hypotéza
   • konvence X s pruhem
   • teorie principů a parametrů: teorie theta, teorie pádů, řízení, vázání, ohraničení, kontrola
   • základní postuláty minimalistické koncepce
 • Pádová teorie Charlese Fillmora
  • pád ve Fillmorově pojetí
  • od pádové gramatiky k teorii rámců
  • databáze FrameNet