Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
TQ01000526
Duration: 
9/2023-12/2025

PONK

Srozumitelné předávání práva, které čtenáře motivuje k akci v různých životních situacích, je významným mechanismem pro zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost. Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci pro automatické hodnocení srozumitelnosti (v angl. pramenech comprehensibility nebo clarity) českých právních textů. Hodnocení bude obsahovat kvantitativní posouzení srozumitelnosti (angl. readability) a argumentační struktury textů a identifikaci úseků textů, které s ohledem na větší srozumitelnost vyžadují další autorovu pozornost. Cílovou skupinou aplikace PONK, Psaní Orientované Na Klienta, jsou autoři právních textů. K měření srozumitelnosti a k vyhledávání její jazykové realizace použijeme metody počítačového zpracování přirozeného jazyka a strojového učení.

An understandable transmission of law that motivates readers to take action in various life situations is an important mechanism for increasing citizens' trust in a democratic society. The goal of the project is to create a web application for the automatic assessment of the accessibility (comprehensibility or clarity) of Czech legal texts. The evaluation will include a quantitative assessment of the readability and argumentative structure of the texts, and the identification of sections of the texts that require additional attention from the author in order to improve the comprehensibility. The target group of the PONK application are authors of legal texts. To measure readability and to search for its linguistic realization, we will use natural language processing and machine learning.

Novinky/News

  • 13.5.2024 -- První verze aplikace PONK je venku/The first version of the PONK app is out > PONK 1.0
  • 5.5.2024 -- Stále ladíme anonymizační modul MasKIT/We are still debugging the MasKIT anonymization module