Saturday, 22 September, 2018 - 19:00 to 21:30

SloNLP 2018

English version

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy (DS), strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 21.9. - 25.9.2018 v hotelu Plejsy *** pri Krompachoch vo Volovských vrchoch Slovenského rudohoria. Workshop plánujeme jako jednodenní, a to na sobotu 22.9.

Proceedings

@inproceedings{slonlp2018:XXXauthornameXXX,
 booktitle = {Proceedings of the 18th conference {ITAT} 2018:
   Slovensko{\v{c}}esk{\'{y}} {NLP} workshop (Slo{NLP} 2018)},
 title = {XXX paper title XXX},
 editor = {Stanislav Kraj{\v{c}}i},
 author = {XXX paper authors XXX},
 year = {2018},
 publisher = {CreateSpace Independent Publishing Platform},
 organization = {{\v{S}}af{\'{a}}rik University, Ko{\v{s}}ice},
 address = {Ko{\v{s}}ice, Slovakia},
 venue = {hotel Plejsy***},
 series = {{CEUR} Workshop Proceedings},
 volume = {2203},
  pages = {XXXpagefrom-pagetoXXX},
 isbn = {978-1727267198},
 issn = {1613-0073},
}

Accepted papers and presentations

Note: The PDFs of the papers are as submitted by the authors, not the proceedings versions, as the proceedings have not yet been compiled.

Full papers

 • Vladimír Benko: Crowdsourcing for Slovak Morphological Lexicon -- BEST PAPER OF ITAT (PDF)
 • Michal Novák: A study on bilingually informed coreference resolution (PDF)
 • Jindřich Libovický, Rudolf Rosa, Jindřich Helcl and Martin Popel: Solving Three Czech NLP Tasks with End-to-end Neural Models (PDF)

Open Session presentations

 • Jaroslava Hlaváčová: Prefixes of loaned verbs in Czech (abstract)
 • David Mareček, Rudolf Rosa: Extracting syntactic trees from NMT encoder self-attentions (abstract)
 • Oluokun Adedayo: Masters thesis: Creation of a Dependency Treebank for Yoruba using Parallel Data (abstract)
 • Markéta Lopatková, Václava Kettnerová: The Tricky Case of Czech Reflexives (abstract)

Open Session

Abychom co nejvíce podpořili spolupráci a sdílení informací mezi NLP výzkumníky v Česku a na Slovensku, nabízíme letos komukoliv možnost prezentovat na workshopu svou práci, bez nutnosti psát článek:

 • prezentace jakékoliv vlastní práce, i již publikované, probíhající, či teprve zamýšlené, a přehledové prezentace
  • je možná i prezentace bakalářské, diplomové nebo dizertačních práce
  • přijímáme všechny příspěvky tématicky odpovídající workshopu (počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka)
 • svou prezentaci nám nahlaste do 2. 7. 2018
  • zašlete název a abstrakt (50 - 500 slov) vaší prezentace na adresu rosa@ufal.mff.cuni.cz
  • preferovaná je angličtina, ale povolená je i slovenština a čeština (pro abstrakt i pro samotnou prezentaci)
  • přijetí vám potvrdíme obratem
 • sdělte nám preferovaný způsob prezentace - předpokládáme následující dvě možnosti:
  • prezentace formou posteru (asi 90 minut - společná poster session)
  • prezentace ústní formou se slajdy (asi 15 minut)
  • je možné použít již existující vlastní poster/slajdy
 • součástí prezentace NENÍ publikace ve sborníku konference
  • název a abstrakt prezentace bude zveřejněn pouze na webu workshopu
 • prezentující se musí do 1.8. zaregistrovat na konferenci ITAT (a zaplatit příslušný registrační poplatek)

Pokyny pro autory standardních článků

 • článek v angličtině
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
 • recenzování bude prováděno dvojitě slepým způsobem (double-blind), článek k recenzi proto zasílejte anonymizovaný
  • v článku k recenzi neuvádějte žádné informace o autorech ani o grantech; ty uveďte až ve finální verzi (camera-ready)
  • na svou předchozí práci se snažte odkazovat jakoby byla cizí, a pokuste se vyhnout nadměrnému citování vlastních prací
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze
 • prezentaci na workshopu předpokládáme formou posteru (plus 1-3 slajdy na 1-2 minuty poster boaster prezentace)
  • o způsobu prezentace každého článku rozhodnou organizátoři
  • pokud preferujete klasickou ústní prezentaci se slajdy, vyberte tuto možnost při zasílání článku v EasyChair
  • článek či články nominované na ITAT Best Paper budou pravděpodobně prezentovány večer v rámci společného programu hlavní konference ústní formou (tuto informaci příšlušným autorům sdělíme společně s informací o přijetí jejich článku)
 • workshop bude probíhat ve slovenštině/češtině, případně angličtině (zejména v případě účasti zahraničních účastníků)
  • poster (resp. slajdy) vypracujte pokud možno v angličtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN)

Důležité termíny

 • 14.5. 24.5. zaslání abstraktu (50 - 200 slov)
 • 21.5. 28.5. zaslání článku k recenzi
 • 1.7. oznámení o přijetí/zamítnutí/pomíněném přijetí článku
 • 2.7. přihlášení abstraktů do Open Session
 • 13.7. finální verze článku (do 11.7. pro podmíněně přijaté články)
 • 1.8. včasná registrace - informace o registraci
 • 22.9. workshop (konference ITAT 21.-25.9.)

Všechny deadlines jsou 23:59 SEČ.

Programový výbor

Minulé ročníky