Sunday, 20 September, 2015 - 09:00 to 12:15

SloNLP 2015

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy, strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme i články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 17.9. - 21.9.2015 v hotelu Čingov (Spišská Nová Ves).

Proceedings

proceedings cover

Články SloNLP jsou součástí hlavního sborníku ITATu, který je publikovaný online v CEURu, a zároveň v tištěné podobě na Amazonu. Navrhovaný způsob citování článků pomocí BibTeXu je následující (pro lidsky čitelnou podobu viz záznam v Bibliu):

@inproceedings{slonlp2015:XXXauthornameXXX,
 booktitle = {Proceedings of the 15th conference {ITAT} 2015: Slovensko{\v{c}}esk{\'{y}} {NLP} workshop (Slo{NLP} 2015)},
 title = {XXX paper title XXX},
 editor = {Jakub Yaghob},
 author = {XXX paper authors XXX},
 year = {2015},
 publisher = {CreateSpace Independent Publishing Platform},
 organization = {Charles University in Prague},
 address = {Praha, Czechia},
 venue = {Hotel {\v{C}}ingov},
 series = {{CEUR} Workshop Proceedings},
 volume = {1422},
 pages = {XXXpagefrom-pagetoXXX},
 isbn = {978-1515120650},
 issn = {1613-0073},
} 

Program

Neděle 20.9.2015

9:10 - 9:15 Úvodní slovo (Petra Barančíková)

9:15 - 10:15 Předkávová sekce (chair: Petra Barančíková)
9:15 - 9:35 - Radoslav Klíč a Jirka Hana: Resource-light acquisition of inflectional paradigms
9:35 - 9:55 - Ján Staš, Daniel Hládek, Stanislav Ondáš, Daniel Zlacký a Jozef Juhár: Spracovanie prirodzeného jazyka pre interaktívne rečové rozhrania v slovenčine
9:55 - 10:15 - Roman Sudarikov a Ondřej Bojar: Giving a Sense: A Pilot Study in Concept Annotation from Multiple Resources

10:15 - 10:45 kávová prestávka

10:45 - 11:45 Pokávová sekce (chair: Markéta Lopatková)
10:45 - 11:05 - Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská a Ondřej Fiala: Czech Aspect-Based Sentiment Analysis: A New Dataset and Preliminary Results
11:05 - 11:25 - Loganathan Ramasamy, Alexandr Rosen a Pavel Straňák: Improvements to Korektor: A case study with native and non-native Czech
11:25 - 11:45 - Jonáš Vidra: Implementation of a search engine for DeriNet

11:45 - 12:15 Závěr, volná diskuse o slovenskočeském NLP a možnostech spolupráce (Petra Barančíková)

Přijaté články

Články jsou uvedeny dle pořadí prezentace na workshopu. Všechny články budou prezentovány ústně (15 minut prezentace + 5 minut diskuze).

 • Radoslav Klíč and Jirka Hana. Resource-light acquisition of inflectional paradigms
 • Ján Staš, Daniel Hládek, Stanislav Ondáš, Daniel Zlacký and Jozef Juhár. Spracovanie prirodzeného jazyka pre interaktívne rečové rozhrania v slovenčine
 • Roman Sudarikov and Ondřej Bojar. Giving a Sense: A Pilot Study in Concept Annotation from Multiple Resources
 • Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská and Ondřej Fiala. Czech Aspect-Based Sentiment Analysis: A New Dataset and Preliminary Results
 • Loganathan Ramasamy, Alexandr Rosen and Pavel Straňák. Improvements to Korektor: A case study with native and non-native Czech
 • Jonáš Vidra. Implementation of a search engine for DeriNet

Pokyny pro autory

 • článek v angličtině (popřípadě slovenštině/češtině)
 • 4-8 stránek dvousloupcově, včetně referencí (styl pro latex, popřípadě styl pro Word)
 • zaslání článku pomocí EasyChair (jako track vyberte "Slovenskočeský NLP workshop")
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze (camera-ready)
 • prezentace článku v angličtině, popřípadě slovenštině/češtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN)

Důležité termíny

 • 8.6. zaslání abstraktu (50 - 200 slov)
 • 15.6. zaslání článku
 • 5.7. informace o přijetí/nepřijetí (přijali jsme 4 články, další 2 jsou přijaté podmínečně)
 • 19.7. zaslání finální verze článku (17.7. pro podmínečně přijaté články)
 • 1.8. včasná registrace
 • 20.9. workshop (9:00-12:00)

Všechny deadlines jsou 23:59 AoE.

Programový výbor