V minulém roce poprvé organizovaná Česká lingvistická olympiáda (ČLO), na jejíž národní kolo byli přizváni řešitelé Pralinky a úspěšní finalisté OČJ, tvoří jakýsi můstek propojující Pralinku a IOL. Čtyři jeho nejlepší účastníci si tak zajistili účast na IOL.

O postavení ČLO se nyní vede čilá diskuze a letos se situace bude mít trochu jinak. Všechny podrobnosti budeme včas zveřejňovat zde na stránkách. Máte-li k ČLO dotaz nebo připomínku, můžete se na nás obrátit na adrese info@lingol.cz.