Pralinka a ČLO jsou spolu úzce propojeny především díky svým organizačním týmům. Řada organizátorů totiž působí v obou soutěžích.

Česká lingvistická olympiáda vznikla do značné míry ze snahy organizátorů Pralinky vyslat své nejlepší řešitele do mezinárodního klání (na IOL). Postupně se tato iniciativa přerodila v samostatnou soutěž zaštítěnou FF a MFF UK.