Školní kolo:

24.–28. 11. 2014 

Regionální kolo:

27. 2. 2015  (FF UK v Praze a FF UPOL v Olomouci)

Národní kolo:

24. 4. 2015 (FF UK v Praze)

Přípravné soustředění pro reprezentanty ČR na IOL 2015:

12.-15. 6. 2015

IOL v Bulharsku:

20. -24. 7. 2015