Regionální kolo proběhlo v Praze a v Olomouci. Postoupilo do něj 177 nejúspěšnějších řešitelů školního kola.
 
Výsledky regionálního kola naleznete v našem webovém rozhraní. Do národního kola postoupilo 52 soutěžících, kteří získali alespoň 46.5 bodů. 
 
Všem soutěžícím děkujeme za účast a s postupujícími se těšíme se na viděnou na národním kole 23.4. na MFF UK v Praze!