Ve školním roce 2013/2014 pro jednotlivá kola ČLO předběžně počítejte s následujícím termíny:

Školní kolo:
v týdnu 18.–22. 11. 2013
Regionální kolo:
28.2. 2014 od 10:30 (prezence od 10:00), FF UK v Praze a FF UPOL v Olomouci
Ústřední kolo:
22.4. 2014, MFF UK  v Praze - pozor, změna oproti původně ohlášenému termínu!
Přípravné soustředění pro reprezentanty ČR na IOL 2014:
květen/červen 2014
IOL v Pekingu
21.–26. 7. 2014