Takovýto byl harmonogram ČLO v ročníku 2012/13:

Školní kolo:
26.–28. 11. 2012
Předání vyřešených úloh ze školního kola organizátorům:
do 7. 12. 2012
Vyhodnocení školního kola:
7. 1. 2013
Národní kolo:
26. 4. 2013
Vyhodnocení národního kola:
do 3. 5. 2013
Soustředění a konečný výběr reprezentantů ČR na IOL 2013:
16.–18. 6. 2013
IOL v Manchesteru
22.–26. 7. 2013