Čech Radek: Tematická koncentrace textu v češtině

Čech Radek: Tematická koncentrace textu v češtině

ČECH RADEK (2016). Tematická koncentrace textu v češtině. ISBN 978-80-88132-00-4. 236 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Práce přináší systematickou analýzu metody měření tematické koncentrace textu a prezentuje způsoby jejího využití v textologii. Tematická koncentrace vyjadřuje míru zaměřenosti autora na ústřední téma či témata textu, je založena na vlastnostech tzv. frekvenční struktury textu. V první části práce, která je zaměřena na metodologické aspekty analýzy, jsou představeny různé způsoby měření této vlastnosti textu. Druhá část práce se zaměřuje na sledování vztahu tematické koncentrace a dvou vlastností textu, které by s ní z teoretického hlediska měly souviset. Konkrétně jde o slovní bohatství a o distribuci klíčových slov. V závěrečné části práce jsou prezentovány příklady konkrétního využití analýzy tematické koncentrace v textologii.

Summary

The purpose of this book is to present a systematic analysis of a method to measure a thematic text property, termed thematic concentration, and to introduce ways of applying this method in textology. The method is based on frequency characteristics of a text. Select properties of rank frequency distribution of words are used to detect thematic words, i.e. words representing central topics of the text. Moreover, the method allows to quantify the thematic weight of these words and, consequently, to quantify a degree of the thematic concentration of the whole text. Differences between the thematic concentrations of particular texts (or groups of texts) can be statistically tested. Further, this book studies relationships between the thematic concentration and the vocabulary richness, as well as between the thematic concentration and the keyword analysis. The final part of the book is devoted to the application of this method in textology for analysis of the associated structure of a text and for classification of texts. As for the former, the method allows detection of statistically significant associations among thematic words in a text. Regarding the latter, particular registers such as fiction, scientific texts, journalistic texts, etc. differ significantly with regard to the thematic concentration. The method can also be used for the analysis of authorship.