Books of ÚFAL members published by Karolinum

Rosen Alexandr, Hana Jiří, Vidová Hladká Barbora, Jelínek Tomáš, Škodová Svatava, Štindlová Barbora: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language
ROSEN ALEXANDR, HANA JIŘÍ, VIDOVÁ HLADKÁ BARBORA, JELÍNEK TOMÁŠ, ŠKODOVÁ SVATAVA, ŠTINDLOVÁ BARBORA (2020). Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-4759-3. 282 pp.
Full PDF BibTex Buy in Karolinum e-shop
Hajičová Eva: Syntax–Semantics Interface
HAJIČOVÁ EVA (2018). Syntax–Semantics Interface. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-3714-3. 294 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Lopatková Markéta, Kettnerová Václava, Bejček Eduard, Vernerová Anna, Žabokrtský Zdeněk: Valenční slovník českých slovník VALLEX
LOPATKOVÁ MARKÉTA, KETTNEROVÁ VÁCLAVA, BEJČEK EDUARD, VERNEROVÁ ANNA, ŽABOKRTSKÝ ZDENĚK (2016). Valenční slovník českých slovník VALLEX. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-3542-2. 700 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Kettnerová Václava: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
KETTNEROVÁ VÁCLAVA (2015). Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-2623-9. 282 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Mikulová Marie, Ševčíková Magda: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu
PANEVOVÁ JARMILA, HAJIČOVÁ EVA, KETTNEROVÁ VÁCLAVA, LOPATKOVÁ MARKÉTA, MIKULOVÁ MARIE, ŠEVČÍKOVÁ MAGDA (2014). Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1743-5. 350 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Sgall Petr, Hronek Jiří: Čeština bez příkras
SGALL PETR, HRONEK JIŘÍ (2014). Čeština bez příkras. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-2459-4. 154 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Sgall Petr: Zažil jsem toho dost
SGALL PETR (2014). Zažil jsem toho dost. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-2445-7. 166 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Sgall Petr, Panevová Jarmila: Jak psát a nepsat česky; 2. vydání
SGALL PETR, PANEVOVÁ JARMILA (2014). Jak psát a nepsat česky; 2. vydání. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-2505-8. 198 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Kettnerová Václava: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
KETTNEROVÁ VÁCLAVA (2014). Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1743-5. 200 pp.
Sgall Petr: Jazyk, mluvení, psaní
SGALL PETR (2011). Jazyk, mluvení, psaní. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1903-3. 307 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Kolářová Veronika: Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)
KOLÁŘOVÁ VERONIKA (2010). Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1828-9. 220 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Zikánová Šárka: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)
ZIKÁNOVÁ ŠÁRKA (2009). Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1381-9. 234 pp.
Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Kettnerová Václava: Valenční slovník českých sloves
LOPATKOVÁ MARKÉTA, ŽABOKRTSKÝ ZDENĚK, KETTNEROVÁ VÁCLAVA (2008). Valenční slovník českých sloves. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1467-0. 382 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Vidová Hladká Barbora, Hajič Jan, Hana Jiří, Hlaváčová Jaroslava, Mírovský Jiří, Votrubec Jan: Czech Academic Corpus 1.0 Guide
VIDOVÁ HLADKÁ BARBORA, HAJIČ JAN, HANA JIŘÍ, HLAVÁČOVÁ JAROSLAVA, MÍROVSKÝ JIŘÍ, VOTRUBEC JAN (2007). Czech Academic Corpus 1.0 Guide. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-246-1315-4. 100 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Sgall Petr: Language in its multifarious aspects
SGALL PETR (2006). Language in its multifarious aspects. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-246-1158-9. 556 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Hajič Jan: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)
HAJIČ JAN (2004). Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-246-0282-2. 330 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Sgall Petr, Panevová Jarmila: Jak psát a nepsat česky
SGALL PETR, PANEVOVÁ JARMILA (2004). Jak psát a nepsat česky. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-246-0871-5. 197 pp.
Lopatková Markéta: O homonymii předložkových skupin v češtine (Co umí počítač?)
LOPATKOVÁ MARKÉTA (2003). O homonymii předložkových skupin v češtine (Co umí počítač?). Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-246-0648-8. 206 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Sgall Petr: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. I.sv: Teoretická lingvistika
PANEVOVÁ JARMILA, HAJIČOVÁ EVA, SGALL PETR (2002). Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. I.sv: Teoretická lingvistika. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-246-0470-1. 157 pp.
Buy in Karolinum e-shop
Hladká Barbora (editorka): Issues of Valency and Meaning
HLADKÁ BARBORA (EDITORKA) (1998). Issues of Valency and Meaning. Copyright © Karolinum, Prague, Czech Republic. ISBN 80-718-4601-5. ??? pp.
Buy in Karolinum e-shop