Current Project Supervision Options

I am happy to supervise interesting Natural Language Processing projects (bachelor theses, master theses...)

My capacity is limited, therefore I now only supervise student projects that fit into my research projects.

Basically, I now mostly focus on literature NLP. At the moment:

Theoretically, I might also supervise motivated and independent students within the following topics:

  • generating theatre play scripts
  • creating an assisstive tool for unexperienced writers of short stories
  • interpreting neural networks, especially visualizing word embeddings
  • a project interconnecting AI and theology/religion

Warning: Reading scientific literature is my weak point, so it will be mostly your responsibility to review existing literature relevant to the topic!

Aktuální možnosti vedení projektů.

Rád povedu zajímavé projekty v oblasti zpracování přirozeného jazyka (ročníkový projekt, bakalářka, diplomka...)

Moje kapacita je omezená, v současné době proto vedu studentské projekty pouze pokud zapadají do nějakého mého výzkumu. V zásadě se teď věnuji literárnímu NLP. V tuto chvíli:

Případně teoreticky možná mohu případně vést vysoce motivované a samostatné studenty v rámci těchto témat:

  • generování scénářů divadelních her
  • nástroj pomáhající začínajícím spisovatelům s psaním povídek
  • interpretace neuronových sítí, zejména vizualizace embeddingů
  • projekt propojující AI a teologii/náboženství

Varování: Čtení odborné literatury není mou silnou stránkou, takže rešerše relevantních článků budou především Vaší zodpovědností!

Inspirational Project Ideas (I don't have capacity to supervise those now)

For inspiration, you can look at my list of possible topics (sorry, it is very rough, and some parts are automatically translated... it is just to give you ideas and inspiration... the Czech version is a bit better). However, I do not have capacity to supervise projects unrelated to my research at the moment.

Náměty na projekty (nemám teď kapacitu toto vést)

Pro inspiraci se můžete podívat na můj seznam potenciálních témat (omlouvám se, je to zatím dost nahrubo, ale snad to povzbudí vaši fantazii). Bohužel osobně teď nemám kapacitu vést projekty netýkající se mého aktuálního výzkumu.