Current Project Supervision Options

I am happy to supervise interesting Natural Language Processing projects (bachelor theses, master theses...)

My capacity is limited, therefore I now only supervise student projects that fit into my research projects.

Basically, I now mostly focus on literature NLP: in THEaiTRE, the topic is generating theatre play scripts, upcoming is a project on neural modelling of Czech poetry, and hopefully also a project on creating an assisstive tool for unexperienced writers of short stories.

I am also interested in interpreting neural networks, e.g. visualizing word embeddings.

Warning: Reading scientific literature is my weak point, so it will be mostly your responsibility to review existing literature relevant to the topic!

Aktuální možnosti vedení projektů.

Rád povedu zajímavé projekty v oblasti zpracování přirozeného jazyka (ročníkový projekt, bakalářka, diplomka...)

Moje kapacita je omzená, v současné době proto vedu studentské projekty pouze pokud zapadají do nějakého mého výzkumu.

V zásadě se teď věnuji literárnímu NLP: tématem projektu THEaiTRE je generování scénářů divadelních her, chystá se projekt na neuronové modelování české poezie, a snad také projekt na nástroj pomáhající začínajícím spisovatelům s psaním povídek.

Dále mně zajímá interpretace neuronových sítí, například vizualizace embeddingů.

Varování: Čtení odborné literatury není mou silnou stránkou, takže rešerše relevantních článků budou především Vaší zodpovědností!

Inspirational Project Ideas (I don't have capacity to supervise those now)

For inspiration, you can look at my list of possible topics (sorry, it is very rough, and some parts are automatically translated... it is just to give you ideas and inspiration... the Czech version is a bit better). However, I do not have capacity to supervise projects unrelated to my research at the moment.

Náměty na projekty (nemám teď kapacitu toto vést)

Pro inspiraci se můžete podívat na můj seznam potenciálních témat (omlouvám se, je to zatím dost nahrubo, ale snad to povzbudí vaši fantazii). Bohužel osobně teď nemám kapacitu vést projekty netýkající se mého aktuálního výzkumu.