CZECH ACADEMIC CORPUS 1.0 GUIDE
|česky|

A. Sources of the texts

Table A.1. Documents covering administration

file written form file transcription
a01w Vyhláška č. 100 a16s Zelená vlna
a02w Hospodaření s domovním bytovým majetkem a17s Zprávy o počasí
a03w Pracovní řád a18s Přehled rozhlasových pořadů
a04w Národní pojištění 12/1977 a19s Hlášení v metru
a05w Kolektivní smlouvy – TIBA    
a06w Materiál – TIBA    
a07w Zpráva o činnosti Ústavu pro jazyk český    
a08w Metodické pokyny    
a09w Zápisy z porad    
a10w Závazky    
a11w Zápisy ze schůzí    
a12w Pokyny SÚRPMO    
a13w Pracovní návody, pokyny    
a14w Oběžníky Ústavu pro jazyk český    
a15w Zpráva o činnosti oddělení matematické lingvistiky    
a20w Hlášení v obchodním domě    

Table A.2. Documents covering journalism

file written form file transcription
n01w Rudé právo n53s Rozhlasové reportáže a rozhovory
n02w Svět práce n54s Televizní komentáře
n03w Práce n55s Zprávy čs. rozhlasu
n04w Československý rozhlas I. n56s Televizní diskuse
n05w Mladá fronta n57s Televizní zprávy a reportáže
n06w Československý rozhlas II. n58s Rozhlasová diskuse
n07w Večerní Praha n59s Televizní zprávy a lekce
n08w Československý sport n60s Televizní diskuse a komentáře
n09w Svobodné slovo    
n10w Lidová demokracie    
n11w Obrana lidu    
n12w Týdeník aktualit    
n13w Zemědělské noviny    
n14w Gramorevue G 73    
n15w Tribuna    
n16w Záběr    
n17w Úder    
n18w Svoboda    
n19w Služba lidu    
n20w Zpravodaj TIBY    
n21w Nové Hradecko    
n22w Pochodeň    
n23w Technický týdeník    
n24w Horník a energetik    
n25w Sázavan    
n26w Čelákovický zpravodaj    
n27w Nové Klatovsko    
n28w Pravda    
n29w Průboj    
n30w Zpravodaj TIBY    
n31w Krkonošská Pravda    
n32w Školství a věda    
n33w Stráž lidu    
n34w Zbrojovák    
n35w Nová svoboda    
n36w Vlasta    
n37w Mladý svět    
n38w Naše rodina    
n39w Ahoj na sobotu    
n40w Květy    
n41w Signál    
n42w Zahrádkář    
n43w Film a doba    
n44w Melodie    
n45w Stadión    
n46w Věda a technika mládeži    
n47w Haló sobota    
n48w Svět socialismu    
n49w Zahradnické listy    
n50w Kino    
n51w Chovatel    
n52w Zápisník Z'73    

Table A.3. Documents covering scientific field

file written form file transcription
s01w Dějiny české hudební kultury s69s Divadelní přehlídka
s02w Motivace lidského chování s70s Výklad Zákoníku práce
s03w Škola opora socialismu s71s Opera o Bratrech Karamazových (prof. dr.Václav Holzknecht)
s04w Jak rozumíme chemickým vzorcům a rovnicím s72s Zpráva o cestě do Belgie (PhDr. Marie Těšitelová, DrSc.)
s05w Konflikty mezi lidmi s73s Obecné otázky jazykové kultury
s06w Škoda 1000 s74s Provozní kontrola potrubí
s07w Pražský vodovod s75s Modelování diod
s08w Nauka o materiálu s76s Přenosové parametry
s09w Tranzistory řízené elektrickým polem s77s O počtu koster jednoho grafu
s10w Pro půvab a eleganci s78s Streptokoky
s11w Tisíciletý vývoj architektury s79s Statické zajištění domu U rytířů
s12w Polovodičová technika s80s Problémy aerodynamiky závodních vozů
s13w Plazma, čtvrté skupenství hmoty s81s Schůze vědecké rady ČSTV
s14w Nadhodnota a její formy s82s Plenární schůze ROH / Pauzy váhání
s15w Určování efektivnosti za socialismu s83s Seminář o houbách
s16w Stažlivost myokardu s84s Česká filharmonie hraje a hovoří (Václav Neumann)
s17w K biologickým a psychologickým zřetelům výchovy s85s Seminář o fotografii
s18w Poetika s86s Působení hromadných sdělovacích prostředků
s19w Slovo a slovesnost 4/1973 s87s Ochrany v průmyslových závodech
s20w Sociologický časopis 3/1973 s88s Práce se čtenářem
s21w Teorie a empirie s89s Dlouhodobé skladování masa
s22w Česká literatura s90s Personalistika
s23w Československá informatika s91s Archeologické nálezy v Toušeni (Jaroslav Špaček)
s24w Národopisné aktuality s92s Přednáška o geografii
s25w Vlastivědný sborník moravský s93s Úvod do dějin feudalismu
s26w Český lid s94s Filosofie fyziky (RNDr. Jiří Mrázek, CSc.)
s27w Otázky lexikální statistiky s95s O vývoji knihovnictví
s28w Památková péče 4/1974 s96s Základní podmínky pro pěstování zeleniny
s29w Základní a rekreační tělesná výchova 10/1974 s97s O výchově socialistické inteligence
s30w Společenské vědy ve škole 2/1974 s98s Petrologie sedimentů a reziduálních hornin
s31w Hospodářské právo s99s Organizace a řízení vnitřního obchodu
s32w Sociální jistoty včera a dnes s00s Rozbor situace v JZD
s33w Arbitrážní praxe    
s34w Filosofický časopis 5/1974    
s35w Československá psychologie    
s36w Společenská struktura a revoluce    
s37w Humanismus v naší filosofické tradici    
s38w Společnost – vzdělání – jedinec    
s39w Rozvoj osobnosti a slovesné umění    
s40w Ke kritice buržoasních teorií společnosti    
s41w Spisovný jazyk v současné komunikaci    
s42w Přirozený jazyk v informačních systémech    
s43w Česká literatura    
s44w NA    
s45w Vědeckotechnická revoluce a socialismus    
s46w Zesilovače se zpětnou vazbou    
s47w Teorie a počítače v geofyzice    
s48w Výzkum hlubinné geologické stavby Československa    
s49w Podstata hypnózy a spánek    
s50w Nukleární medicína    
s51w Hutnictví a strojírenství    
s52w Záruční lhůty potravinářských výrobků    
s53w Mineralogie    
s54w Ptáci    
s55w Elektronický obzor 6/1974    
s56w Teplárenství    
s57w Vědecko-technický rozvoj za socialismu    
s58w Jak na práce se stavebninami    
s59w NA    
s60w Obkládáme interiéry a fasády    
s61w Alpinkářův svět    
s62w Opravujeme a modernizujeme rodinný domek    
s63w Jak na práce s kovem    
s64w Astronomie    
s65w Pokroky matematiky, fyziky a astronomie    
s66w Elektrotechnický obzor    
s67w Hvězdářská ročenka    
s68w Lékařská fyzika