CZECH ACADEMIC CORPUS 1.0 GUIDE
|česky|

8. Bibliography

[Collins, 2002] Michael Collins: Discriminative Training Methods for Hidden Markov Models: Theory and Experiments with Perceptron Algorithms. EMNLP´2002, 2002.

[Čermák, Blatná, 2005] František Čermák, Renata Blatná: Jak využívat Český národní korpus. Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

[Hajič, 2004] Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Karolinum, Charles University Press, Prague, Czech Republic, 2004

[Hajič et al., 1999] Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Buráňová, Alevtina Bémová, Jan Štěpánek, Petr Pajas, Jiří Kárník: A Manual for Analytical Layer Annotation of the Prague Dependency Treebank (English translation). Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic, 1999.

[Hladká, 1994] Barbora Hladká: Programové nástroje pro anotování velkých textových korpusů [Software tools for Large Text Corpora Annotation]. Master Thesis, MFF UK, Praha, 1994

[Hladká, Králík, 2006] Barbora Hladká, Jan Králík: Proměny Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 67:179-194, 2006.

[Jelínek, Bečka, Těšitelová, 1961] Jaroslav Jelínek, Josef Václav Bečka, Marie Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce (FSSDTČJ). SPN, Praha, 1961.

[Kopřivová, Kocek, 2000] Marie Kopřivová, Jan Kocek: Český národní korpus, úvod a příručka uživatele. FF UK, Prague, Czech Republic, 2000.

[Kučera, 2006] Ondřej Kučera: Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého [Prague Dependency Treebank as an Exercise Book of Czech]. Master thesis, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2006.

[Mikulová et al., 2006] Marie Mikulová, Alevtina Bémová, Jan Hajič, Eva Hajičová, Jiří Havelka, Veronika Kolářová, Lucie Kučová, Markéta Lopatková, Petr Pajas, Jarmila Panevová, Magda Razímová, Petr Sgall, Jan Štěpánek, Zdeňka Urešová, Kateřina Veselá, Zdeněk Žabokrtský: Manual for Tectogrammatical Annotation PDT. Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic, in press, 2006.

[Pajas, Štěpánek, 2005] Petr Pajas, Jan Štěpánek: A Generic XML-based Format for Structured Linguistic Annotation and its Application to the Prague Dependency Treebank 2.0. TR-2005-29, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic. 2005.

[Savický, Hlaváčová, 2002] Petr Savický, Jaroslava Hlaváčová: Measures of Word Commonness. Journal of Quantitative Linguistics. Swets & Zeitlinger, Vol. 9, No. 3, pp. 215-231. 2002.

[Šmilauer, 1972] Vladimír Šmilauer: Nauka o českém jazyku. Praha, 1972

[Votrubec, 2005] Jan Votrubec: Volba vhodné sady rysů pro morfologické značkování češtiny [Selecting an Optimal Set of Features for the Morphological Tagging of Czech]. Master thesis, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005

[Hana, Zeman, 2005] Jiří Hana, Daniel Zeman, Jan Hajič, Hana Hanová, Barbora Hladká, Emil Jeřábek: Manual for Morphological Annotation PDT. TR-2005-27, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic. 2005.