7.13.4. Metajazykově užité negační a afirmační výrazy

Negační a afirmační částice (ano, ne, nikoli/v) mohou stát i v pozici aktantu nebo volného doplnění, pokud jsou užita metajazykově. V těchto pozicích je zachycujeme podle pravidel anotace identifikačních výrazů popsaných v 7.8 - "Identifikační výrazy". Metajazykově užitá negační nebo afirmační částice je vždy zachycena jako identifikační struktura (viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura"): uzel reprezentující negační nebo afirmační částici má funktor ID.

K hranici mezi metajazykově užitými výrazy a přímou řečí viz 7.3.3 - "Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím".

Příklady:

O jeho {#Idph.PAT} ano.ID si myslím, že nebylo přesvědčivé. obr. 7.286

Slovo ano.ID zaznělo jen jednou.

Jeho {#Idph.ACT} ano.ID zaznělo jednoznačně.

Své {#Idph.PAT} ano.ID si řekli na Staroměstské radnici.

Obrázek 7.286. Metajazykově užitá afirmační částice

Metajazykově užitá afirmační částice

O jeho ano si myslím, že nebylo přesvědčivé.