6.3.2. TFHL

Definice funktoru TFHL

Funktor TFHL (temporal: for how long) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "na jak dlouho?", udává délku trvání stavu, který je výsledkem platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem.

Doplnění s funktorem TFHL se zpravidla vyjadřuje jen přímým udáním času (přijel na tři dni).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TFHL jsou:

Pozor! Závislou klauzí se doplnění s funktorem TFHL zpravidla nerealizuje. Úlohu obdobného časového doplnění však plní závislá klauze rozvíjející substantivum (její efektivní kořen má funktor RSTR), například:

Půjčili jsme si od nich auto na dobu.TFHL, co budeme.RSTR na výletě.

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem TFHL vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

kontejnery určené k dlouhodobému.TFHL uskladňování vyhořelého paliva z atomových reaktorů

dočasné.TFHL vyslání několika tisíc amerických vojáků do Chorvatska k ochraně mírových sil OSN

Obrázek 6.11. Funktor TFHL

Funktor TFHL

Odjel na celý den.

6.3.2.1. Hraniční případy u funktoru TFHL

Hranice s funktorem TOWH. Funktor TFHL má sémanticky i formou vyjádření blízko k časovým doplněním s významem "na kdy?" (k funktoru TOWH; viz 6.3.6 - "TOWH"). V konkrétní konstrukci však odlišení obou funktorů bývá jednoznačné. Doplnění s funktorem TFHL vyjadřuje délku trvání něčeho/nějakého děje/stavu, označuje vždy různě dlouhý úsek; doplnění s funktorem TOWH naproti tomu neodkazuje k délce trvání, primárně jde vždy časový bod (či úsek bez zřetele k jeho délce). Srov.:

 • Odjel na celé pondělí.TFHL

  Přijel na půl.TFHL měsíce

  práce na (celý) rok.TFHL

 • vstupenka na pondělí.TOWH

  Na příští měsíc.TOWH si nic nenaplánoval.

  práce na příští rok.TOWH

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor TFHL může stýkat i s funktory pro jiná než časová určení. Volba funktoru je však vzhledem ke konkrétnímu kontextu většinou jasná. Srov.:

 • Přijel do Prahy na celou dovolenou.

  V tomto kontextu je doplnění na celou dovolenou vyjádřením délky pobytu a efektivní kořen doplnění bude mít funktor TFHL.

 • Přijel do Prahy na dovolenou.

  Doplnění na dovolenou vyjadřuje spíše záměr než délku pobytu v Praze. Bude ohodnoceno funktorem INTT.