6.1. Funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí

Funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí jsou funktory, které vyjadřují nezávislost lexikální jednotky a určují typ klauze. Rozlišují se podle toho, zda klauze je interpretována jako klauze slovesná, nominativní, citoslovečná, nebo vokativní, a podle toho zda nezávislá klauze je, nebo není vsuvkou.

Seznam funktorů pro efektivní kořeny nezávislých klauzí

Slovesné a neslovesné klauze jsou popsány v 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze". Parenteze je popsána v 5.7 - "Parenteze".

Funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí nesou vždy efektivní kořeny tektogramatického stromu (efektivní kořeny reprezentované věty). Přiřazujeme je i všem efektivním kořenům nezávislých klauzí zachycovaných níže ve struktuře tektogramatického stromu (zejména syntakticky nezačleněným parentezím). Vztahy mezi funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí shrnuje 6.2 - "Vztahy mezi funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí".

Tabulka 6.2. Vztahy mezi funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí

Funktory pro efektivní kořeny tektogramatického stromu PRED DENOM VOCAT PARTL PAR
Funktory pro odpovídající efektivní kořeny níže v tektogramatickém stromě PAR PAR VOCAT PARTL PAR