6.1.4. PARTL

Definice funktoru PARTL

Funktor PARTL (particle) je funktor pro efektivní kořen nezávislé citoslovečné klauze.

Funktor PARTL náleží uzlu reprezentujícímu řídící citoslovce nebo částici nezávislé citoslovečné klauze, a to i tehdy, je-li citoslovečná klauze vsuvkou. Nezávislé citoslovečné klauze jsou vymezeny v 5.4.2 - "Neslovesné klauze". V uvedené sekci jsou též popsány možné formy řídících výrazů, které reprezentujeme uzly s funktorem VOCAT, tj. jako efektivní kořeny těchto klauzí.

Příklady:

Pozor.PARTL ! obr. 6.6

Ano.PARTL to je pravda. obr. 6.7

"Ach.PARTL , to je škoda, " povzdechl si. obr. 6.8

Další příklady viz 5.4.2 - "Neslovesné klauze".

Obrázek 6.6. Funktor PARTL

Funktor PARTL

Pozor!

Obrázek 6.7. Funktor PARTL

Funktor PARTL

Ano, to je pravda.

Obrázek 6.8. Funktor PARTL

Funktor PARTL

"Ach, to je škoda," povzdechl si.