5.10.4. Vrstvení doplňků

Na doplňky vyjádřené slovesnou formou se mohou navrstvovat doplňky vyjádřené adjektivem. Například:

Našel vojáka ležet.COMPL v poli zabitého.COMPL obr. 5.183

Často jsme ho našli, jak leží.COMPL zablácený.COMPL v posteli.

V těchto konstrukcích je třeba správně určit, ke kterému jménu se vztahuje adjektivní doplněk, a na základě tohoto určení jej zavěsit v tektogramatickém stromě.

Obrázek 5.183. Vrstvení doplňků

Vrstvení doplňků

Našel vojáka ležet v poli zabitého.