5.6.3. Spojení členů při vyjadřování matematických operací a intervalů

Jako souřadnou strukturu zachycujeme i některá spojení členů při vyjadřování matematických operací a intervalů, a to i v případě, že v povrchové podobě věty je realizováno prostředky hypotaktickými (viz 7.16.2 - "Operátory").

Srovnej:

Podrobně jsou tyto konstrukce popsány v 7.11 - "Matematické operace a intervaly".

Obrázek 5.104. Souřadné spojení členů při vyjadřování intervalu

Souřadné spojení členů při vyjadřování intervalu

Můžeš získat od pěti po deset bodů.