7.11. Matematické operace a intervaly

Matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, poměr) jsou zachyceny výhradně jako souřadná struktura s funktorem OPER u kořene této struktury (viz 7.11.1 - "Matematické operace").

Intervaly (časové, místní a jiné) jsou zachyceny dvojím způsobem: jednak též jako souřadná struktura s funktorem OPER u kořene této struktury (viz 7.11.2.3 - "Intervaly zachycené jako souřadná struktura"), jednak pomocí příslušných časových a místních funktorů (viz 7.11.2.1 - "Časové intervaly zachycené pomocí časových funktorů" a 7.11.2.2 - "Prostorové intervaly zachycené pomocí funktorů místa").

Členy matematických operací i intervalů zde nazýváme operandy. Výrazy vyjadřující příslušnou operaci nebo interval nazýváme operátory.