5.2. Valence

Na tektogramatické rovině předpokládáme, že potenciálně každé sémantické sloveso, substantivum, adjektivum a adverbium (každý komplexní uzel) má valenci. Valenční doplnění (v širokém smyslu) představují všechna doplnění, která mohou dané slovo v daném významu rozvíjet.

V této sekci i v celém manuálu užíváme termínu valence v jeho užším smyslu: za valenční doplnění slova považujeme pouze aktanty a obligatorní volná doplnění (charakteristika jednotlivých doplnění je uvedena v 5.2.1.1 - "Kritéria určování aktantů a volných doplnění"). Tato valence je zachycena v tzv. valenčních rámcích ve valenčním slovníku (viz 5.2.2 - "Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku").

Celkové pojetí valence v PDT je popsáno v 5.2.1 - "Pojetí valence". Způsobu zachycení valence ve valenčním slovníku a specifickým otázkám vytváření valenčních rámců u jednotlivých sémantických slovních druhů se věnují další dvě sekce (5.2.2 - "Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku" a 5.2.3 - "Valence jednotlivých sémantických slovních druhů"). Poslední sekce (5.2.4 - "Zachycení valence v tektogramatických stromech") popisuje, jakým způsobem je na základě stanovených valenčních rámců zachycena valence příslušných komplexních uzlů v tektogramatických stromech.