5.1.3. Nejednoznačná závislost

Závislostní vztah některých volných doplnění (vyjádřených adverbii nebo předložkovými skupinami) nemusí být jednoznačný: nemusí se vztahovat jen k jednomu doplnění ve větě, ale mohou mít vztah hned k několika doplněním najednou. V tektogramatickém stromě můžeme zavěšením jednoho doplnění na druhé, hranou, naznačit vždy jen jeden závislostní vztah. Vzhledem k tomu, že u volných doplnění vyjádřených adverbii nebo předložkovými skupinami často nemáme dostatek indikací pro jednoznačné určení syntagmat, volíme u každého takového doplnění naznačení jednoho základního závislostního vztahu a nezavádíme prozatím žádné zvláštní atributy pro zachycení dalších sémantických vztahů.

Pravidla anotace těchto doplnění viz 5.11 - "Nejednoznačné struktury".