4.5.8. Gramatém stupně (degcmp)

Základní hodnoty gramatému degcmp jsou uvedeny v 4.9 - "Hodnoty gramatému degcmp".

Tabulka 4.9. Hodnoty gramatému degcmp

pos

(positive) 1. stupeň

comp

(comparative) 2. stupeň

sup

(superlative) 3. stupeň

acomp

(elative) absolutní komparativ

Gramatém degcmp je tektogramatickým korelátem adjektivní / adverbiální morfologické kategorie stupně.

Gramatém stupně náleží:

  1. pojmenovacím sémantickým adjektivům (sempos = adj.denot; viz 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva"),

  2. stupňovatelným pojmenovacím sémantickým adverbiím, která nelze negovat (sempos = adv.denot.grad.nneg; viz 4.6.3.3 - "Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která nelze negovat"),

  3. stupňovatelným pojmenovacím sémantickým adverbiím, která lze negovat (sempos = adv.denot.grad.neg; viz 4.6.3.4 - "Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která lze negovat").

Všechny nestupňované formy sémantických adjektiv mají v gramatému stupně hodnotu pos. Hodnoty comp a sup zpravidla odpovídají hodnotám morfologické kategorie stupně (2. a 3. stupeň).

U uzlů obou uvedených adverbiálních podskupin (b, c) hodnota gramatému stupně rovněž většinou koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie.

Příklady:

příjemnější hudba [degcmp=comp]

nejlépe strávený večer [degcmp=sup]

Hodnota acomp. Zvláštní hodnotou gramatému stupně, která nemá korespondenci v hodnotě morfologické kategorie, je hodnota acomp. Je přidělena uzlům reprezentujícím tzv. absolutní komparativ, tj. ustrnulý komparativní tvar, který nevyjadřuje srovnání. Hodnota acomp byla přidělena například uzlům, které reprezentují adjektivum ve spojení:

muž tmavší pleti [degcmp=acomp]

starší žena [degcmp=acomp]

V případech, kdy nelze rozhodnout, zda jde o komparativ absolutní nebo běžný, jsou vyplněny obě hodnoty.