6.12.4. Funktor pro modifikátory souřadného spojení (CM)

Definice funktoru CM

Funktor CM (conjuction modifier) je funktor pro uzly reprezentující výrazy modifikující souřadicí spojovací výrazy.

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů a tím celého souřadného spojení popisujeme podrobně v 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky".

Formy. Jako součást souřadicích spojovacích výrazů se může vyskytovat většina částic a příslovcí s primární funkcí rematizátorů, různé strukturační částice, některá příslovce s primární funkcí příslovečného určení a další výrazy.

Příklad:

Rozpočet nejenže.CM není přebytkový, ale.GRAD dokonce.CM je skrytě deficitní. obr. 6.74

Obrázek 6.74. Funktor CM

Funktor CM

Rozpočet nejenže není přebytkový, ale dokonce je skrytě deficitní.

6.12.4.1. Hraniční případy u funktoru CM

Hranice s funktorem RHEM. K hranicím mezi výrazy modifikujícími význam souřadného spojení a rematizátory viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky".

Hranice s funktory pro koordinaci, apozici a pro matematické operace a intervaly. K hranicím mezi modifikujícím výrazem a spojkou viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky".