Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
TL05000236
Duration: 
04/2021-12/2023
People: 

EDU-AI

Web projektu: https://edu-ai.eu/

Tento projekt má za cíl přispět ke zkvalitnění výuky žáků středních a základních škol, zejména v oblasti vyhledávání vhodných učebních materiálů, doučování a podpory distanční výuky. Propojením oborů pedagogika, didaktika, psychologie, sociologie a komputační lingvistika vytvoříme asistenční software ovládaný přirozeným psaným jazykem v češtině, který zlepší kvalitu života žáků i učitelů, protože usnadní využití existujících digitálních materiálů a nástrojů i digitálně méně zkušeným učitelům a nabídne jednoduché doučování všem žákům.

AI asistent komunikující přes oficiální školský web i oblíbené chatovací aplikace v mobilu (a vzniklá metodika k použití těchto technologií) otevře cestu k individuálnější podpoře žáků, vč. dětí různými způsoby znevýhodněných.

Projekt přímo reaguje na dynamické změny ve 21. stol. a v roce 2020 zvláště. Vzdělávací výzva vynucené distanční výuky, společně s pokrokem digitalizace a umělé inteligence vytvořila ideální prostředí k vývoji AI asistenta pro žáky a učitele. Během výzkumu a vývoje se spojí inovační potenciál humanitních věd se špičkovými technologiemi (neuronové sítě, umělá inteligence, otevřený software).

Pokročilá umělá inteligence schopná komunikovat s lidmi běžným českým jazykem (dostupná jako výsledek projektu) rovněž otevírá cestu ke zlepšení veřejných služeb orientovaných na občana obecně - při masovém poskytování informací a řešení požadavků.