Tuesday, 29 September, 2020 - 09:00
Room: 

Jazykové technologie - předměty ZS 2020

Dialogue system schema

NPFL099 Statistické dialogové systémy

NPFL097 Neřízené strojové učení v NLP

NPFL101 Soutěžní strojový překlad

NPFL092 Technologie pro NLP

NPFL094 Morfologická a syntaktická analýza

NPFL006 Úvod do formální lingvistiky

 • Čt 10:40-12:10
 • https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006
 • úvod do formálního popisu jazyka, zvláště jeho větné stavby
  • přístupy pracující se závislostními a složkovými stromy, související treebanky,
  • Fillmorovy rámce pro popis sloves
  • konstrukční gramatika a další

NPFL100 Variabilita jazyků v čase a prostoru

 • St 12:20-13:50
 • https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100
 • kolik na světě existuje jazyků a jak je lze porovnávat?
 • kurz je velmi základním úvodem do jazykové typologie: ukazuje, jak lze srovnávat morfologickou a syntaktickou stavbu jazyků a z jakých zdrojů dat přitom vycházet

NPFL103 Vyhledávání informací

NPFL095 Moderní metody v počítačové lingvistice

 • https://github.com/ufal/NPFL095/wiki
 • reading group - společné čtení a diskuze odborných článků (dle vlastní volby)
 • zjistěte, čím se NLP/CL zabývá v posledních letech a jak se píší kvalitní články
 • zdokonalte se v angličtině (čtení, prezentace, diskuze)