Témata pro Bakalářské / Diplomové práce

Naleznete zde návrhy vhodné jak pro bakalářské, tak pro diplomové práce. Každé téma lze samozřejmě upravit a obtížnost přizpůsobit typu práce. Můžete za mnou přijít i s vlastním tématem...

Krycí jména - umělá intelegence pro hraní hry

Cílem práce je vytvořit nástroj, který bude umět sám napovídat/hádat slova ve hře Krycí jména. Je to v pořadí už druhá vypisovaná práce na toto téma. Předchozí práce se zaměřovalla na vytvoření on-line aplikace pro hraní hry a vytvoření jednoduchých modelů založených na podobnosti vektorových reprezentacích slov nebo jejich závislostních vztazích ve větě. Mezi cíle této navazující práce by patřilo:

  • Podrobná analýza her hraných lidmi, kategorizace různých typů slovních asociací
  • Modelování těchto typů slovních asociací na základě velkých dat.
  • Obohacení aplikace o lepší modely
  • Možnost ne pouze napovídat, ale i hádat slova na základě lidské nápovědy
  • Podrobná evaluace navržených modelů 

Automatická extrakce hlavních postav a jejich vztahů z knihy

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která na základě vloženého textu/knihy vypíše základní informace o postavách a ději.
Nabízí se spousta možností od triviálních (nalezení hlavních postav) až po velmi složité a téměř nemožné (určení kdy a kde se která osoba nachází)
- hlavní postavy
- vztahy mezi postavami
- časová osa: kde se o kom mluví, jak se jednotlivé postavy spolu setkávají
- časová osa: kde se odehrává aktuální děj?
- důležité okamžiky
Všechny vygenerované grafy budou mít zpětné linky do knihy, aby se dalo pomocí nich v knize jednoduše vyhledávat a ověřovat správnost.

Interpretace neuronových sítí

V dnešní době se většina úloh v oblasti zpracování přirozeného jazyka řeší pomocí hlubokých neuronových sítí. Natrénované modely jsou ale obrovské, a obsahují příliš mnoho parametrů na to, abychom je dokázali interpretovat, tedy zjistit, jak fungují proč se rozhodli právě tak, jak se rozhodli. Cílem práce tedy bude analyzovat nějaký model nějakou metodou. Příklady můžete nalézt na následujících odkazech: