Stručný přehled změn v tezauru Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (červenec 2010)

V minulých dnech došlo k několika podstatným změnám znění klíčových slov a synonym v tezauru Archivu vizuální historie. Všechna klíčová slova v tabulce „Keyword Choices“ jsou nyní nově setříděna tak, aby jejich prohledávání bylo snadnější, přehlednější a uživatelsky vstřícnější.

(1) Přepracování názvů klíčových slov

V rámci změn bylo revidováno mnoho klíčových slov týkajících se životní zkušenosti přeživších. Názvy klíčových slov byly zkráceny, zmizela interpunkce, předložky a gramatické členy. Pojmenování klíčových slov nyní lépe odpovídá přirozenému jazyku. Řada dosavadních mnohoznačností v klíčových slovech byla vyjasněna.

Příklady některých změn:

* prisoners, Jewish = Jewish prisoners

* soldiers, German = German soldiers

* food in the ghettos = ghetto food

* message for the future = future message

* Holocaust and/or war-related art and scholarship = creative works

S každou změnou byl původní tvar zařazen mezi synonyma, takže uživatelé zvyklí na původní podobu klíčového slova jej mohou i nadále snadno vyhledat.

(2) Synonyma

Ke klíčovým slovům přibyla celá řada nových synonym, označujících specifické souvislosti mezi klíčovým slovem a jeho synonymy:

 • (UF) znamená „use for“ („užít jako“) a označuje synonymum, které je významovým ekvivalentem klíčového slova, ale není upřednostňovaným pojmem. Tato synonyma by neměla být v tezauru uvedena jako klíčová slova.
  Příklad: KEYWORD: corpses / SYNONYM: dead bodies (UF)
 • (NS) znamená „near synonym“ („blízké synonymum“) a označuje synonymum, které významově není jednoznačným ekvivalentem klíčového slova, ale má dostatečně podobný význam, aby mohlo být za takové považováno.
  Příklad: KEYWORD: rumors / SYNONYM: gossip (NS)
 • (NT) znamená „narrow term“ („upřesnění pojmu“) a označuje synonymum, které spadá zcela nebo částečně pod klíčové slovo. Synonyma (NT) jsou užívána zejména pro pojmy, které samy o sobě nejsou klíčovými slovy, ale mohou významně zpřesnit vyhledávání.
  Příklad: KEYWORD: food / SYNONYM: bread (NT)
 • (RT) znamená „related term“ („související pojem“) a označuje synonymum, které má s klíčovým slovem „vztah“, jenž není ani ekvivalencí, ani přímou souvislostí v hierarchické struktuře.
  Příklad: KEYWORD: civilian aid givers / SYNONYM: heroes (RT)

 • Veškeré informace ke stažení ve formátu PDF

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 2224.

Site navigation: