Pro studenty a badatele

Texty a publikace v češtině a slovenštině zpracované s využitím Archivu vizuální historie USC SFI

Knižní publikace

 • Hes, Milan: Promluvili o zlu: Holocaust mezi dějinami a pamětí. Praha, Epocha 2013.

 • Hes, Milan: Dny strachu: Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa. Praha, Epocha 2013.

 • Hes, Milan: Čekání na smrt: Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi. Praha, Epocha 2012.

 • Hlavinka, Ján (Ústav pamäti národa, SR): Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945. Edícia Monografie. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

 • Králová, Kateřina - Kubátová, Hana a kol.: Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha: Karolinum, 2016.

  Články v odborných časopisech

 • Honsová, Karolína, Šafirová, Lucie. „Přátelství v době těžkých zkoušek: Historickosociologická studie o interpersonálních vztazích českých Židů v letech 1938–1948.“ In: Šalanda, Bohuslav (ed.): Historická sociologie – knižní edice. Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: studentské práce. 2011.

 • Michela, Miroslav: „A holokauszt komáromi történetéhez.“ [„K historii komárenského holocaustu.“] Fórum Társadalomtudományi Szemle 5/2015.

 • Mlynář, Jakub: „Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí.“ Historická sociologie 1/2016, pp. 33-51. ISSN 1804-0616.

 • Mlynář, Jakub: „Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity.“ Historie - Otázky - Problémy 1/2013. ISSN 1804-1132.

 • Mlynář, Jakub: „Totožnost a odlišnost v zrcadle autobiografického výzkumu: Skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění.“ Memo - časopis pro orální historii, 2/2013, pp. 38-103. ISSN 1804-753X.

  Kvalifikační práce

 • Böhmová, Lucie (FHS UK, Praha): Využití orální historie v hodinách dějepisu (diplomová práce)

 • Burgerová, Lenka (FF UK, Praha): Mezi asimilací a emigrací. Sociálně-ekonomický pohyb v židovské komunitě v Teplicích 1938-1960 (disertační práce - obhájeno 2013)

 • Brázda, Kamila (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Die Zukunft hat lange Vergangenheit. Schicksale der Kinder aus dem sog. Ghetto Theresienstadt in ausgewählten Werken der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur (diplomová práce)

 • Češka, Pavel (MFF UK, Praha): Vyhledávání v nesegmentované mluvené řeči (diplomová práce)

 • Čumplová, Eva (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Novodobé dějiny židovského obyvatelstva ve Velkém Meziříčí. (bakalářská práce)

 • Čumplová, Eva (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Z dějin velkomeziříčských židů od jejich úplného zrovnoprávnění do vzniku První republiky. (diplomová práce)

 • Dzurák, Ivan (Vysoká škola ekonomická v Praze): Ruské menšiny v Lotyšsku a Estónsku a pobaltský nacionalizmus. (diplomová práce - obhájeno 2/2011)

 • Dvořák, Karel (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, PedF): Ghetto Terezín - možnosti využití ve výuce o holocaustu (diplomová práce)

 • Flídrová, Jana (FF UK, Praha): Výuka o holocaustu na pražských základních školách (diplomová práce)

 • Galuščáková, Petra (MFF UK, Praha): Evaluační metody systémů pro vyhledávání v nesegmentované mluvené řeči (diplomová práce)

 • Hes, Milan (FF UK, Praha): Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. (disertační práce - obhájeno 2012)

 • Hlinovská, Květoslava (HTF UK, Praha): Židé v protektorátu a pokusy o jejich záchranu (diplomová práce)

 • Honsová, Karolína (FHS UK - Pracoviště Historické sociologie, Praha): Pražští Židé ve 20. století: problém plurality identit (diplomová práce)

 • Husáková, Veronika (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Využití videozáznamů pro výuku dějepisu vybraných kapitol z českých dějin 20. století (diplomová práce)

 • Jelínek, Martin (FF MU, Brno): Projekt "neZnámí" Identifikace osob na portrétních fotografiích ve fondu fotoarchivu Židovského muzea v Praze (diplomová práce)

 • Junová, Magdalena (FF UK, Praha): Pojetí náboženství v textech významných českožidovských myslitelů (diplomová práce)

 • Klasnová, Radka (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, PedF): Dánští Židé a Terezín v době holocaustu. Začlenění problematiky do výuky dějepisu na základní škole (diplomová práce)

 • Klusáček, David (MFF UK, Praha): New Methods in Statistical Speech Recognition (disertační práce - obhájeno 2012)

 • Kosejková, Hana (FF UK, Praha): Deportace Čečenců a Ingušů. Příspěvek k dějinám Kavkazu v druhé polovině 20. století (diplomová práce)

 • Kusá, Magdaléna (FF Univerzity Komenského / SAV, SR): Vzťahy Rómov a Židov v mestskom prostredí (disertační práce - v přípravě, plánovaná obhajoba 6/2015)

 • Karlíčková, Hedvika (PedF UK, Praha - obor NJ/ZSV): Židovská komunita ve Strakonicích (bakalářská práce)

 • Malá, Marta (FF UK, Praha): Judaismus v Terezínském ghettu (disertační práce - obhájeno 2011)

 • Mandelíčková, Monika (FF UP, Olomouc): Historie v exilu (disertační práce - obhájeno 2013)

 • Miková, Petra (PedF MU, Brno): Holocaust jako součást výchovně vzdělávacího procesu (diplomová práce)

 • Mlynář, Jakub (FF UK, Praha): Identita mezi pamětí a vyprávěním: Sociologická analýza (disertační práce - obhájeno 2016)

 • Pecina, Pavel (MFF UK, Praha): Lexical Association Measures Collocation Extraction (disertační práce - obhájeno 2008)

 • Podveský, Petr (MFF UK, Praha): Speech Recognition of Czech Using Finite-State Machines (disertační práce - obhájeno 2006)

 • Potměšil, Jakub (PedF UK, Praha): Jaro 1945 v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi (diplomová práce)

 • Pramuková, Monika (FF MU, Brno): Kultúrne potreby marginalizovaných skupín spoločnosti a ich realizácia (diplomová práce)

 • Putík, Daniel (FSV UK, Praha): Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944/1945. (disertační práce - obhájeno 2016)

 • Schreiberová, Zuzana (FHS UK, Praha): Pamatuj a uchovej. Tradování událostí Holocaustu v první, druhé a třetí generaci přeživších - českých Židů. (disertační práce - v přípravě)

 • Seidlová, Veronika (FHS UK, Praha): Kdo zpívá židovsky? Hlas jako prostředek performance židovských identit v pražských synagogách a modlitebnách (diplomová práce)

 • Svatošová, Irena (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Deníkové vzpomínky z ilegální cesty. Historie slovenského židovského lékaře utíkajícího před shoah (bakalářská práce)

 • Soukupová, Michaela (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, FF): Židovská komunita v Mostě ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století: Příspěvek k dějinám mosteckých židů (bakalářská práce)

 • Šafirová, Lucie (FHS UK, Praha): Židé a česká společnost v letech 1945-1948 (diplomová práce)

 • Šafirová, Lucie (FF UK, Praha): Význam vzdělávání v životních osudech pamětníků šoa (diplomová práce)

 • Šnajdarová, Veronika (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS): Fallen Stars: The Holocaust in Uherské Hradiště (bakalářská práce)

 • Tomanová, Martina (FF UP, Olomouc): Dějiny Šoa ve vzdělávací činnosti Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze (diplomová práce)

 • Vaško, Lukáš (FF MU, Brno): Perzekuce židovského obyvatelstva v Brně 1939-1941 (diplomová práce)

 • Vodičková, Tereza (PedF UK, Praha): Totalitarismus jako cesta k šoa (diplomová práce)

 • Vondráčková, Marta (Pedf MU, Brno): Koncentrační tábory a neonacismus očima žáků ZŠ (diplomová práce)

 • Zichová, Lucie (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Oslavy svátečních dní v rámci života v ghettu Terezín (diplomová práce)

 • Zichová, Lucie (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Prožitek svátků v ghettu Terezín na základě autentických výpovědí (bakalářská práce)

 • Zunová, Markéta (PedF UK, Praha): Praktikování židovských svátků v Terezíně (bakalářská práce)  Seznam není kompletní a je průběžně doplňován. Pokud víte o další publikaci nebo kvalifikační práci, která cituje rozhovory dostupné v CVH Malach, prosím kontaktujte nás.


 • Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
  2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 4130.

  Site navigation: