Fotogalerie

Seminář „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ (13.–24. srpna 2012 )

Ve dnech 13. – 24. srpna 2012 se na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze odehrály dva navazující intenzivní semináře pro pedagogy z různých regionů ČR a Ukrajiny s názvem „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“. Akce proběhly pod záštitou USC Shoah Foundation, která spravuje a zpřístupňuje audiovizuální archiv bezmála 52 000 rozhovorů s pamětníky a přeživšími holocaustu.


Zpět na hlavní stránku Fotogalerie

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 3177.

Site navigation: