Fotogalerie

Přednáška M. Šmoka a J. Mlynáře v brněnském Vzdělávacím a kulturním centru ŽM v Praze (16. září 2010)


Děkujeme paní Dagmar Juráňové za laskavé poskytnutí fotografií.

Zpět na hlavní stránku Fotogalerie

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 2444.

Site navigation: