Selected Bibliography - Markéta Lopatková

Books

 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Vernerová, A., Žabokrtský, Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX. Praha: Karolinum, 698 p., 2016
 • Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 382 p., 2014 (autorský kolektiv Panevová, J., Hajičová, E., Kettnerová, V., Lopatková, M., Mikulová, M., Ševčíková, M.)
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Kettnerová, V.: Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum, 382 p., 2008 (ve spolupráci se Skwarskou, K., Bejčkem, E., Hrstkovou, K., Novou, M., Tichým, M.)
 • Lopatková, M.: O homonymii předložkových skupin. (Co umí počítač?) Praha: Karolinum, 2003

Book Chapters

 • Lopatková, M., Kettnerová, V.: Proč má ježek bodliny přilepené k tělu, ale nemá tělo přilepené k bodlinám? K charakteristice inherentně recipročních predikátů (Towards characteristics of inherently reciprocal predicates). Chapter in Martinová, I. (ed.) Vzťahy v jazyku – jazyk vo vzťahoch, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovakia, ISBN 978-80-555-3107-6, pp. 35-45, 2023
 • Lopatková, M., Panevová, J.: Valenční slovník VALLEX a jeho praktické využití. Chapter in Jamborova Lemay, D., Pereira, Ch., Šmilauer, I. (eds.) Des langues calculables à l'homme incalculable. Hommage à Patrice Pognan., Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», France, pp. 117-126, 2021
 • Panevová, J., Lopatková, M., Kettnerová, V.: Reciproka ve slovníku a v syntaxi. Chapter in Bílková, J., Kolářová, I., Vondráček, M. (eds.) Lingvistika – korpus – empirie, Ústav pro jazyk český AV ČR, Prague, pp. 63-70, 244 p., 2020
 • Čech, R., Milička, J., Mačutek, J., Koščová, M., Lopatková, M.: Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. Chapter in Jingyang Jiang, Haitao Liu (Eds.) Quantitative Analysis of Dependency Structures. De Gruyter Berlin, Boston, pp. 53-70, 2018
 • Lopatková, M., Vernerová, A., Kettnerová, V.: Diateze ve Valenčním slovníku českých sloves VALLEX. Chapter in Skwarska, K., Kaczmarska, E. (eds.) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., pp. 149-167, 2016
 • Lopatková, M., Panevová, J.: Recent Developments in the Theory of Valency in the Light of the Prague Dependency Treebank. Chapter in: Šimková, M. (ed.) Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Bratislava: Veda Bratislava, pp. 83-92, 2006

Theses

Journal Articles

Selected Conference and Workshop Papers

Others

Abstracts

 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The role of the reflexives in valency: Evidence from Czech. In Olga Spevak (ed.) SLE - 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leipzig University, Lipsko, pp. 161-162, 2019
 • Lopatková, M., Kettnerová, V.: The Tricky Case of Czech Reflexives. Contributed talk, ITAT 2018, Informačné technológie -- Aplikácie a teória, Košice, Slovensko, Praha, 2018
 • Čech, R., Mačutek, J., Koľcová, M., Lopatková, M.: Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. (Abstract) QUALICO, Universität Trier, Computerlinguistik & Digital Humanities, Trier, 2016
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Representation of Changes in Valency Structure of Verbs in the Valency Lexicon of Czech Verbs. (Extended abstract) In Bertinetto, P. M., Korhonen, A., Lenci, A., Melinger, A., Schulte im Walde, S., Villavicencio, A. (eds.) Proceedings of the Interdisciplinary Workshop of Verbs (IWV 2010): The Identification and Representation of Verb Features, Scuola Normale Superiore - Laboratore di Linguistica, Universita di Pisa - Dipartimento di Linguistica, Pisa, p. 154-159, 2010
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX. (Extended abstract) In FrameNet Masterclass and Workshop, co-located with TLT 8 (Workshop on Treebanks and Linguistic Theories), Milan, 2009
 • Lopatková, M.: Issue of Valency in Prague Dependency Treebank: Creating valency lexicon of Verbs. (Abstract) In Hajičová, E. (ed.) XVII International Congress of Linguists, Abstracts, Prague, CKL MFF UK, p. 153-153, 2003

Technical Reports

Public Releases of Linguistic Data

 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Mírovský, J., Vernerová, A., Bejček, E., Žabortský, Z.: VALLEX 4.5, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-4756, 2022
 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Vernerová, A., Bejček, E.,  Žabokrtský, Z.: VALLEX 4.0 - Valenční slovník českých sloves. LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-3498, 2020
 • Hajič, J., Bejček, E., Bémová, A., Buráňová, E., Fučíková, E., Hajičová, E., Havelka, J., Hlaváčová, J., Homola, P., Ircing, O., Kárník, J., Kettnerová, V., Klyueva, N., Kolářová, V., Kučová, L., Lopatková, M., Mareček, D., Mikulová, M., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Novák, M., Pajas, P., Panevová, J., Peterek, N., Poláková, L., Popel, M., Popelka J., Romportl J., Rysová, M., Semecký, J., Sgall, P., Spoustová, J., Straka, M., Straňák, P., Synková, P., Ševčíková, M., Šindlerová, J.,  Štěpánek, J., Štěpánková, B., Toman, J., Urešová, Z., Vidová Hladká, B., Zeman, D., Zikánová, Š., Žabokrtský, Z.: : Prague Dependency Treebank - Consolidated 1.0 (PDT-C 1.0). Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3185, Dec 2020
 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Vernerová, A., Žabokrtský, Z., Barančíková, P.: VALLEX 3.5 - Valenční slovník českých sloves. Data/software, Charles University, Prague, Czech Republic, 2018
 • Hajič, J., Bejček, E., Bémová, A., Buráňová, E., Hajičová, E., Havelka, J., Homola, P., Kárník, J., Kettnerová, V., Klyueva, N., Kolářová, V., Kučová, L., Lopatková, M., Mikulová, M., Mírovský, J., Nedoluzhko, A., Pajas, P., Panevová, J., Poláková, L., Rysová, M., Sgall, P., Spoustová, J., Straňák, P., Synková, P., Ševčíková, M., Štěpánek, J., Urešová, Z., Vidová Hladká, B., Zeman, D., Zikánová, Š., Žabokrtský, Z.: Prague Dependency Treebank 3.5. LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-2621, 2018
 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Vernerová, A., Žabokrtský, Z.: VALLEX 3.0 - Valenční slovník českých sloves. LINDAT/CLARIN Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-2307, 2016
 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Skwarska, K., Žabokrtský, Z.: VALLEX 2.6 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2007
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V.: VALLEX 2.5 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2007
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V.: VALLEX 2.0 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2006
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V.: VALLEX 1.0 Valency Lexicon of Czech Verbs, 2003

 

Complete list of bibliography