Industry Cooperation

TRASK SOLUTIONS

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
 • Objednavatel/Client: TRASK SOLUTIONS, a. s.

O smlouvě: Licenční smlouva a smlouva o poskytnutí služeb obsahuje právo na užití dat PDT 3.5 a software pro textovou analytiku natrénovaného na PDT 3.5, a to pro komerční účely. Jedná se o upravené verze nekomerčního software a dat jinak dostupných z repozitáře LINDAT/CLARIN. Jmenovitě software pro analýzu tvarosloví a lematizaci, syntaktickou analýzu, analýzu názvů pojmenovanýchch entit a kontrolu gramatiky.

About the contract: Licence and service agreement covers the right to use the PDT 3.5 data collection and the software for text analytics trained on PDT 3.5 for commercial purposes. Both data and software are adapted versions of the non-commercial data sets and tools available in the LINDAT/CLARIN repository. Namely, software for morphological analysis, lemmatization, syntactic analysis, named-entity recognition, and grammar correction.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Barbora Hladká – hladka@ufal.mff.cuni.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memsource

 • Smluvní vztah/Contract: 9. 2. 2021 – 30. 6. 2021
 • Objednavatel/Client: Memsource, a.s.

O smlouvě: Výzkum závislosti rychlosti a kvality profesionálního překladu formou posteditace na kvalitě výstupu strojového překladače.

About the contract: Research on dependence of the speed and quality of professional posteditation-based translation on the quality of machine translation 

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Ondřej Bojar – bojar@ufal.mff.cuni.cz

IBM

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • Objednavatel/Client: IBM Česká republika, spol. s r.o.

O smlouvě: Automatizovaný systém pro dávkový překlad pro IBM. Prvním jazykovým párem byl překlad z angličtiny do češtiny, další jazyky (maďarština, arabština ap.) jsou přidávány dle potřeby.

About the contract: ÚFAL provides custom MT engines and automated translation of documents to IBM Czech.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Ondřej Bojar – bojar@ufal.mff.cuni.cz

Polisys

 • Smluvní vztah/Contract:: 30. 7. 2020 – 30. 7. 2021
 • Objednavatel/Client: MVČR

O smlouvě: V rámci smluvního výzkumu bude poskytnuta technická podpora software Polisys, která zahrnuje nerozvojové programátorské činnosti a konzultace na objednávku.

About the contract: Technical support for the Polisys software was provided within the contract which included non-development programming activities and consultations.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Zdeněk Žabokrtský – zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz

TRASK SOLUTIONS

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022
 • Objednavatel/Client: TRASK SOLUTIONS, a. s.

O smlouvě: Licenční smlouva a smlouva o poskytnutí služeb obsahuje právo na užití dat PDT 3.5 a software pro textovou analytiku natrénovaného na PDT 3.5, a to pro komerční účely. Jedná se o upravené verze nekomerčního software a dat jinak dostupných z repozitáře LINDAT/CLARIN. Jmenovitě software pro analýzu tvarosloví a lematizaci, syntaktickou analýzu, analýzu názvů pojmenovanýchch entit a kontrolu gramatiky.

About the contract: Licence and service agreement covers the right to use the PDT 3.5 data collection and the software for text analytics trained on PDT 3.5 for commercial purposes. Both data and software are adapted versions of the non-commercial data sets and tools available in the LINDAT/CLARIN repository. Namely, software for morphological analysis, lemmatization, syntactic analysis, named-entity recognition, and grammar correction.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Barbora Hladká – hladka@ufal.mff.cuni.cz

 

Agnostix

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 7. 2020 – 20. 12. 2020
 • Objednavatel/Client: Agnostix, s.r.o.

O smlouvě: Projekt se zabývá způsobem notace pro řízení dialogu v hlasovém dialogovém systému (tj. jak co nejlépe zapsat/graficky vyjádřit chování dialogového systému v průběhu dialogu a jeho reakce na různé podněty od uživatele). Cílem projektu je umožnit návrh a tvorbu složitějších a přirozenějších dialogů s podporou větvení a podmínek. Pro efektivní vedení dialogu budou kombinována pravidla a statistické přístupy tak, aby se dialogový systém vypořádal s komplikovaným dialogem o několika tématech najednou a zároveň se mohl postupně zlepšovat na základě interakcí s uživateli. Plánujeme vytvořit přehled současných notací řízení dialogu, vyvinout novou (upravenou) notaci vhodnou pro použití v use case firmy Agnostix (předpoklad: internetové bankovnictví) a implementovat ukázkový dialogový manažer, který této notaci bude odpovídat.

About the contract:The project deals with the notation method for managing the dialogue in the voice dialogue system (i.e. how to best write/graphically express the behaviour of the dialogue system during the dialogue and its response to various suggestions from the user). The project aims to enable the design and creation of more complex and natural dialogues with the support of branching and conditions. Rules and statistical approaches will be combined to effectively conduct the dialogue so that the dialogue system can deal with complicated dialogue on several topics at once, while gradually improving on the basis of interactions with users. We plan to create an overview of current dialogue management notations, develop a new (customized) notation suitable for use in Agnostix's use case (assumption: Internet banking) and implement a demonstration dialogue manager to match this notation.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Ondřej Dušek – odusek@ufal.mff.cuni.cz

LDC

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 6. 2019 – 1. 6. 2020
 • Objednavatel/Client: Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA, USA

O smlouvě: Instalace systému Treebank Search (PML-TQ) a podpora integrace do webu LDC.

About the contract: Treebank Search installation (PML-TQ) and integration support for LDC.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Pavel Straňák – stranak@ufal.mff.cuni.cz

Polisys

 • Smluvní vztah/Contract:: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
 • Objednavatel/Client: MVČR

O smlouvě: V rámci smluvního výzkumu byla poskytnuta technická podpora software Polisys, která zahrnovala nerozvojové programátorské činnosti a konzultace na objednávku.

About the contract: Technical support for the Polisys software was provided within the contract which included non-development programming activities and consultations.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Zdeněk Žabokrtský – zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz

IBM

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
 • Objednavatel/Client: IBM Česká republika, spol. s r.o.

O smlouvě: Automatizovaný systém pro dávkový překlad pro IBM. Prvním jazykovým párem byl překlad z angličtiny do češtiny, další jazyky (maďarština, arabština ap.) jsou přidávány dle potřeby.

About the contract: ÚFAL provides custom MT engines and automated translation of documents to IBM Czech.

Kontakt/Contact

ÚFAL MFF UK: Ondřej Bojar – bojar@ufal.mff.cuni.cz

Datlowe

 • Smluvní vztah/Contract: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Objednavatel/Client: Datlowe, s.r.o.

O smlouvě: Licenční smlouva a smlouva o poskytnutí služeb obsahuje právo na užití dat PDT 3.0 a CNEC 2.0 a software pro textovou analytiku natrénovaného na PDT 3.0, CNEC 2.0 a to pro komerční účely. Jedná se o upravené verze nekomerčního software a dat jinak dostupných z repozitáře LINDAT/CLARIN.

About the contract: Licence and service agreement covers the right to use the PDT 3.0 and CNEC 2.0 data collections and the software for text analytics trained on PDT 3.0, CNEC 2.0 for commercial purposes. Both data and software are adapted versions of the non-commercial data sets and tools available in the LINDAT/CLARIN repository.

Kontakt/Contact 

ÚFAL MFF UK: Barbora Hladká – hladka@ufal.mff.cuni.cz

Softwarové nástroje a data projektu

# Výsledek Dokončeno (adaptováno) SW a Dokumentace
2017.1 Morfologická analýza 31.12.2017 MorphoDita
2017.2 Lematizace 31.12.2017 MorphoDita
2017.3 Syntaktická analýza 31.12.2017 Parsito
2017.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2017 NameTag
       
2016.1 Morfologická analýza 31.12.2016 MorphoDita
2016.2 Lematizace 31.12.2016 MorphoDita
2016.3 Syntaktická analýza 31.12.2016 Parsito
2016.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2016 NameTag
       
2015.1 Morfologická analýza 31.12.2015 MorphoDita
2015.2 Lematizace 31.12.2015 MorphoDita
2015.3 Syntaktická analýza 31.12.2015 Parsito
2015.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2015 NameTag
2015.5 Pražský závislostní korpus 2.5 31.12.2015 PDT 2.5