Marie Mikulová

office
Room 420
email
mikulova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 221 914 361

Main Research Interests

 • corpus linguistics
 • dependency syntax
 • linguistics annotation of written and spoken texts

Projects

Principal Investigator

Participation in Grants and Projects

 • LINDAT/CLARIN: Centre for Language Research Infrastructure in the Czech Republic, 2016, MŠMT, LM2015071

 • Computational Linguistics: Explicit description of language and annotated data focused on Czech, GAČR P406/2010/0875, 2010-2014, Supported by Grant Agency of Czech Republic.

 • LINDAT-Clarin: Large infrastructural grant for language resources, MŠMT LM2010013, 2010-2015. Supported by Ministry of Education of the Czech Republic.

 • Center for Computational Linguistics, MŠMT LC536, 2005-2011, Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic

 • Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe, GAUK 64307, 2007-2008, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.

 • Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu, GAUK 375/2005, 2005 -2006, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.

 • Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe, GAUK 352/2005, 2005-2006, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.

 • Centrum komputační lingvistiky (Center of Excellence), LN00A063, 2001-2004, Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

Professional Experience

 • from 2012: Institute of Formal and Applied Linguistics (Senior Research Associate)
 • 2001-2012: Institute of Formal and Applied Linguistics (Research Assistant)

Education

 • 2012: Ph.D. in Computational Linguistics,  Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Ph.D. thesis on Semantic Representation of Ellipsis (in Czech)
 • 2004: Master Study graduation, Faculty of Education, Charles University in Prague
 • 2003: Master Study graduation, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Selected Bibliography

Book

 • Mikulová Marie, Panevová Jarmila: Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová. Copyright © Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Czech Republic, ISBN 978-80-88132-13-4, 200 pp., Jun 2021
 • Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Mikulová Marie, Ševčíková Magda: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu. Karolinum Praha, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-246-2497-6, 291 pp., May 2014
 • Mikulová Marie: Významová reprezentace elipsy. Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha, ISBN 978-80-904175-9-5, 230 pp., 2011.

Chapter in Book

 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Mikulová Marie, Mírovský Jiří: Prague Dependency Treebank. In: Handbook on Linguistic Annotation, Springer Verlag, Berlin, Germany, ISBN 978-94-024-0879-9, pp. 555-594, 2017.

 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Příslovečné určení srovnání v češtině. In: U prostoru lingvističke slavistike, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Serbia, ISBN 978-86-6153-364-8, pp. 597-608, 785 pp., 2015

Journal Articals

 • Štěpánková Barbora, Mikulová MarieCapturing Numerals and Pronouns at the Morphological Layer in the Prague Dependency Treebanks of Czech. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 72, No. 2, ISSN 0021-5597, pp. 454-464, Oct 2021
 • Hlaváčová Jaroslava, Mikulová Marie, Štěpánková Barbora, Hajič Jan: Modifications of the Czech morphological dictionary for consistent corpus annotation. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 70, No. 2, ISSN 0021-5597, pp. 380-389, Oct 2019
 • Mikulová Marie, Bejček Eduard, Kolářová Veronika, Panevová Jarmila: Subcategorization of Adverbial Meanings Based On Corpus Data. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 68, No. 2, ISSN 0021-5597, pp. 268-277, 2017
 • Kolářová Veronika, Kolář Jan, Mikulová MarieDifference between Written and Spoken Czech: The Case of Verbal Nouns Denoting an Action. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 107, Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 19-38, 2017
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka: Liší se mluvené a psané texty ve valenci?. In: Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 8, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, Hradec Králové, Česká Republika, ISSN 1804-137X, pp. 36-46, 2013
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Problém elipsy: Co s ním a kam s ním?. In: Prace Filologiczne, Vol. 60, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Polsko, ISSN 0138-0567, pp. 225-232, Aug 2011.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: On Reciprocity. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 87, Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 27-40, 2007.

Conference and workshop papers

 • Mikulová Marie, Straka Milan, Štěpánek Jan, Štěpánková Barbora, Hajič Jan: Quality and Efficiency of Manual Annotation: Pre-annotation Bias. In: Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Copyright © European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-72-6, pp. 2909-2918, 2022
 • Hajičová Eva, Mikulová Marie, Štěpánková Barbora, Mírovský Jiří: Advantages of a complex multilayer annotation scheme: The case of the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of The 16th Lingusitic Annotation Workshop (LAW-XVI) within LREC2022, Copyright © European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 978-2-493814-08-1, pp. 70-78, 2022
 • Hajič Jan, Bejček Eduard, Hlaváčová Jaroslava, Mikulová Marie, Straka Milan, Štěpánek Jan, Štěpánková Barbora: Prague Dependency Treebank - Consolidated 1.0. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), Copyright © European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-34-4, pp. 5208-5218, 2020
 • Mikulová Marie, Bejček Eduard: ForFun 1.0: Prague Database of Forms and Functions -- An Invaluable Resource for Linguistic Research. In: Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), European Language Resources Association, Paris, France, ISBN 979-10-95546-00-9, pp. 1-8, 2018
 • Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Pajas Petr, Štěpánek Jan, Hajič Jan: PDTSC 2.0 - Spoken Corpus with Rich Multi-layer Structural Annotation. In: Lecture Notes in Computer Science, No. 10415, 20th International Conference, TSD 2017 Prague, Czech Republic, August 27–31, 2017 Proceedings, Copyright © Springer International Publishing, Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London, ISBN 978-3-319-64205-5, ISSN 0302-9743, pp. 129-137, 2017
 • Nedoluzhko Anna, Novák Michal, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Mírovský Jiří: Coreference in Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), European Language Resources Association, Paris, France, ISBN 978-2-9517408-9-1, pp. 169-176, 2016
 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Panevová Jarmila, Zeman Daniel: Deletions and node reconstructions in a dependency-based mutlilevel annotation scheme. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9041, 16th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-319-18111-0, ISSN 0302-9743, pp. 17-31, 2015
 • Hajičová Eva, Mikulová Marie, Panevová Jarmila: Reconstruction of Deletions in a Dependency-based Description of Czech: Selected Issues. In: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015), Uppsala University, Uppsala, Sweden, ISBN 978-91-637-8965-6, pp. 131-140, 2015
 • Mikulová Marie: Semantic Representation of Ellipsis in the Prague Dependency Treebanks. In: Proceedings of the Twenty-Sixth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing ROCLING XXVI (2014), Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing (ACLCLP) , Taipei, Taiwan, ISBN 978-957-30792-7-9, pp. 125-138, 2014
 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3153-3160, 2012.
 • Hoffmannová Jana, Mikulová Marie: Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných "světů" mluvenosti a psanosti. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusů, Lidové noviny, Praha, ISBN 978-80-7422-115-6, pp. 78-92, 323 pp., 2011.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Ways of Evaluation of the Annotators in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 1836-1839, 2010.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Annotation Procedure in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Slovko 2009, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-7399-875-2, pp. 241-248, 2009.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Annotation Quality Checking and Its Implications for Design of Treebank (in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank). In: Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT),  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy, ISBN 978-88-8311-712-1, pp. 137-148, 2009.
 • Hajič Jan, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Pajas Petr, Ptáček Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka: PDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction. In: Proceedings of the 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, IEEE, Goa, India, ISBN 978-1-4244-3472-5, pp. 93-96, 2008.
 • Mikulová Marie, Urešová Zdeňka: Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči. In: Čeština v mluveném korpusu, Lidové noviny, Praha, Česká republika, ISBN 978-80-7106-982-9, pp. 167-176, 276 pp., 2008.
 • Mikulová Marie: Pražský závislostní korpus: Specifikace významů prostorových určení. In: Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007,  Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1634-8, pp. 391-399, 9 pp., 2008.

Technical reports

 • Mikulová Marie, Hajič Jan, Hana Jiří, Hanová Hana, Hlaváčová Jaroslava, Jeřábek Emil, Štěpánková Barbora, Vidová Hladká Barbora, Zeman Daniel: Manual for Morphological Annotation, Revision for the Prague Dependency Treebank - Consolidated 2020 release. Technical report no. 2020/TR-2020-64, Copyright © Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, ISSN 1214-5521, 91 pp., 2020
 • Mikulová MarieAnnotation on the tectogrammatical level. Additions to annotation manual (with respect to PDTSC and PCEDT). Technical report no. 2014/ÚFAL TR-2013-52, ÚFAL MFF UK, 60 pp., 2014
 • Mikulová Marie, Bejček Eduard, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Straňák Pavel, Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk: From PDT 2.0 to PDT 3.0 (Modifications and Complements). Technical report no. 2013/ÚFAL TR-2013-54, ÚFAL MFF UK, 55 pp., 2013
 • Mikulová Marie: Pokyny k překladu určené překladatelům, revizorům a korektorům textů z Wall Street Journal pro projekt PCEDT. Technical report no. 2009/TR-2009-41, ÚFAL MFF UK, ISSN 1214-5521, 40 pp., 2009.
 • Cinková Silvie, Mikulová Marie: Speech reconstruction for the syntactic and semantic analysis of the NAP/AAA corpus. Technical report no. 2008/TR-2008-37, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., ISSN 1214-5521, 60 pp., 2008.
 • Mikulová Marie: Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny. Manuál pro anotátory. Technical report no. 2008/TR-2008-38,  ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., ISSN 1214-5521, 50 pp., 2008.
 • Cinková Silvie, Hajič Jan, Mikulová Marie, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Annotation of English on the tectogrammatical level. Technical report no. 2006/35,  UFAL MFF UK, 150 pp., 2006.
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual. Technical report no. 2006/30, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 1287 pp., 2006
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka. Technical report no. 2006/31,   ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 183 pp., 2006.
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk, Kučová Lucie: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Technical report no. 2005/TR-2005-28,   ÚFAL MFF UK, Prague, ISSN 1214-5521, 1185 pp., 2005.

Data/software

 • Mikulová Marie, Straka Milan, Štěpánek Jan, Štěpánková Barbora, Hajič Jan: Quality and Efficiency of Manual Annotation: Data from the Pre-annotation Bias Experiment (part of the PDT-C 2.0 project). Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-4647, Jan 2022
 • Urešová Zdeňka, Bémová Alevtina, Fučíková Eva, Hajič Jan, Kolářová Veronika, Mikulová Marie, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Štěpánek Jan: PDT-Vallex: Valenční slovník češtiny propojený s korpusy 4.0. Data/software, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL), http://lindat.mff.cuni.cz/services/PDT-Vallex/, Jan 2021
 • Hajič Jan, Bejček Eduard, Bémová Alevtina, Buráňová Eva, Fučíková Eva, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Hlaváčová Jaroslava, Homola Petr, Ircing Pavel, Kárník Jiří, Kettnerová Václava, Klyueva Natalia, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Mareček David, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Novák Michal, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Peterek Nino, Poláková Lucie, Popel Martin, Popelka Jan, Romportl Jan, Rysová Magdaléna, Semecký Jiří, Sgall Petr, Spoustová Johanka, Straka Milan, Straňák Pavel, Synková Pavlína, Ševčíková Magda, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Štěpánková Barbora, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Vidová Hladká Barbora, Zeman Daniel, Zikánová Šárka, Žabokrtský Zdeněk: Prague Dependency Treebank - Consolidated 1.0 (PDT-C 1.0). Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3185, Dec 2020
 • Hajič Jan, Hlaváčová Jaroslava, Mikulová Marie, Straka Milan, Štěpánková Barbora: MorfFlex CZ 2.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czechia, http://hdl.handle.net/11234/1-3186, 2020
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Ircing Pavel, Kolářová Veronika, Lopatková Markéta, Mareček David, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Peterek Nino, Romportl Jan, Sgall Petr, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Pražský závislostní korpus mluvené češtiny (PDTSC 2.0). Data/software, LINDAT/CLARIAH-CZ digital library, Czech Republic, http://hdl.handle.net/11234/1-3189, Jan 2017
 • Nedoluzhko Anna, Novák Michal, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Mírovský Jiří: Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0 Coref. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt2.0-coref, http://hdl.handle.net/11234/1-1664, 2016
 • Bejček Eduard, Hajičová Eva, Hajič Jan, Jínová Pavlína, Kettnerová Václava, Kolářová Veronika, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Zikánová Šárka: Prague Dependency Treebank 3.0. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/, 2013
 • Hajič Jan, Pajas Petr, Ircing Pavel, Romportl Jan, Peterek Nino, Spousta Miroslav, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Psutka Josef: Prague Database of Spoken English. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdtse1.0, 2011.
 • Hajič Jan, Pajas Petr, Ircing Pavel, Romportl Jan, Peterek Nino, Spousta Miroslav, Mikulová Marie, Grůber Martin, Legát Milan: Pražská databáze mluvené češtiny. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdtsc1.0, 2011.
 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, 2011.
 • Hajič Jan, Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Sgall Petr, Pajas Petr, Štěpánek Jan, Havelka Jiří, Mikulová Marie, Žabokrtský Zdeněk, Ševčíková-Razímová Magda: Prague Dependency Treebank 2.0. Software prototype, Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA, USA, ISBN 1-58563-370-4, www.ldc.upenn.edu, 2006.