Zdeňka Urešová: Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)

Zdeňka Urešová: Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex)

UREŠOVÁ, ZDEŇKA (2011). Valenční slovník Pražského závislostního korpusu (PDT-Vallex). ISBN 978-80-904571-1-9. 375 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Kniha zachycuje slovesnou valenci v Pražském závislostním korpusu. Popisuje vztah mezi anotací a jednotlivými významy sloves,které se v korpusu vyskytly. Slovesa (resp. jejich významy) jsou popsána svými valenčními rámci. Popis valenčních rámců je plně formalizovaný, zachycuje lema, valenční doplnění a jejich povrchové realizace (povrchové formy). Valenční rámce obsahují také ilustrativní příklady a poznámky.

Summary

The book captures verbal valency in the Prague dependency treebank. It describes the relation between the annotation and the individual verbal meanings described by their valency frames. The description is fully formalized in the form of a full list of valency frames, together with their lemmas and full description of valency slots, their surface realization, notes and examples. It thus forms a special extract from the Prague Dependency Treebank.