Zdeňka Urešová: Valence sloves v Pražském závislostním korpusu

Zdeňka Urešová: Valence sloves v Pražském závislostním korpusu

UREŠOVÁ, ZDEŇKA (2011). Valence sloves v Pražském závislostním korpusu. ISBN 978-80-904571-0-2. 229 pp.

Preview BibTeX Buy

Abstrakt:

Práce popisuje valenční slovník PDT-Vallex. Tento slovník vznikl při anotaci PDT a díky svému charakteru se stal významným zdrojem valenční informace využitelné jak pro lingvistický výzkum, tak pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Na základě úzkého propojení slovníku s korpusem věnujeme zvláštní pozornost popisu formálních prostředků diatezí.

Summary

This book describes PDT-Vallex, a valency lexicon of Czech verbs and its relation to the annotation of the Prague Dependency Treebank. The PDT-Vallex lexicon was created during the annotation of the PDT and it is a valuable source of verbal valency information available both for linguistic research and for computerized natural language processing. The book describes also the relation between the PDT-Vallex and the PDT. The explicit and full-coverage linking of the lexicon to the treebank prompted us to pay special attention to diatheses; we propose formal transformation rules for diatheses to handle their surface realization.