Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika (IJTP) ... začátek studia 2020 a později

For Master program in Computational Linguistics in English see  the following page.

Stránky MFF UK a Studijního informačního systému (SIS) týkající se studia:
Diplomové práce

Pozor na plagiarismus!

Státní závěrečná zkouška

Program Jazykové technologie a počítačová lingvistika má jeden společný povinný okruh pro obě zaměření, jeden povinný okruh dle zvoleného zaměření a jeden okruh si student vybírá z volitelných okruhů. Jako tento poslední okruh si student může zvolit také povinný okruh druhého zaměření tohoto programu.
Celkem tedy každý student dostane tři otázky.

Závazné studijní plány (tzv. Karolinku) najdete zde, podrobnější popis zkušebních okruhů je zde.

 

Matematická lingvistika (in Czech) ... začátek studia 2019 či dříve

program Informatika, obor I3 - Matematická lingvistika (IML)

For Master program in Computational Linguistics in English see  the following page.

Stránky MFF UK a Studijního informačního systému (SIS) týkající se studia:
Diplomové práce