Workshop - Seminář o sémantice anglických sloves

Středa 25.1. 2012, 9:30 – 13:30
MFF UK Praha, Malostranské náměstí 25
posluchárna S8, 1. patro

Program semináře

9:30 – 9:45 Martin Holub: Úvodní slovo k obsahu semináře: Lexikální disambiguace a Semantic Pattern Recognition [pdf]
9:45 – 10:20 Silvie Cinková: Sémantické kategorie v Pattern Dictionary of English Verbs: Zkušenosti s manuální anotací [pdf]
  Diskuse
10:30 – 10:55 Martin Holub: Vyhodnocování kvality lexikálně sémantické manuální anotace: Mezianotátorská shoda a míra věrohodné informace v anotovaných datech [pdf]
  Diskuse
11:05 – 11:30 Vincent Kríž: Automatická disambiguace anglických sloves: Klasifikátory pro rozpoznávání sémantických kategorií podle Pattern Dictionary of English Verbs [pdf]
  Diskuse
11:40 – 12:00 Přestávka
12:00 – 12:20 Lenka Smejkalová: Systém pro automatickou extrakci lingvistických kontextů z textových korpusů: Implementace s využitím prostředí Treex [pdf]
  Diskuse
12:25 – 12:45 Martin Holub: Lexikální disambiguace a distribuční sémantické modely [pdf]
  Diskuse
12:50 – 13:10 Silvie Cinková: Lexikální disambiguace a textual entailment [pdf]
  Diskuse
13:15 – 13:25 Pavel Pecina: Center for Large Scale Multi-modal Data Interpretation: Vstup do projektu
  Diskuse
13:30 Konec semináře