• BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠEBESTA, Karel – ŠKODOVÁ, Svatava –  ŠORMOVÁ, Kateřina (2011): Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi. In: Fr. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011. Svazek 2 – Výzkum a výstavba korpusů. p. 93–104.
  • BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠEBESTA, Karel – ŠORMOVÁ, Kateřina (2011): ROMi – první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13.
  • BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠORMOVÁ, Kateřina (2012): Chybovost v textech romských žáků. Speciální pedagogika, 3.
  • BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠORMOVÁ, Kateřina (2012): Budování specializovaného korpusu mluvčích ohrožených sociálním vyloučením a předpoklady jeho chybové analýzy. In ŠEBESTA, Karel – ŠKODOVÁ, Svatava (ed.). Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci.
  • BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠORMOVÁ, Kateřina (2013): Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky,in print.
  • BEDŘICHOVÁ,  Zuzanna (2013): Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha, Karolinum.