PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 2.0

7. Distribuce a licence

Plnou distribuci CD-ROM ČAK 2.0 je možno objednat u vydavatelství Linguistic Data Consortium [10]; během objednávání budete přesměrováni na formulářovou licenční stránku (text licence je k nahlédnutí na adrese http://ufal.mff.cuni.cz/corp-lic/cac20-reg-cs.html), kterou musíte vyplnit, aby mohla být objednávka dokončena.

Některé nástroje distribuce jsou kryty licencí GPL (GNU Public License). U těchto nástrojů je to vždy explicitně uvedeno v souboru README_CS.txt, který se nachází v domovském adresáři nástroje na CD-ROM ČAK 2.0. V těchto případech má GPL přednost před licencí pro užití ČAK 2.0.