PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 2.0

6. Instalace

Pro usnadnění práce s ČAK 2.0 jsou k dispozici „instalační“ programy pro operační systémy Linux a MS Windows. Poznamenejme však, že v případě obou uvedených operačních systémů budou komponenty CD-ROM pouze zkopírovány, ne nainstalovány! Instalaci nástrojů budou uživatelé muset provést samostatně – v adresáři každého nástroje je k dispozici soubor README_CS.txt, ve kterém jsou uvedeny systémové požadavky nástroje a odkazy na uživatelskou dokumentaci včetně instalačních pokynů. Zároveň je možné většinu částí ČAK 2.0 používat přímo z distribučního CD-ROM nebo z jeho kopie. V tabulce 6.1 je uveden přehled všech nástrojů dostupných na CD-ROM a jejich (ne)spustitelnost pod operačními systémy Linux a MS Windows.

Tabulka 6.1. Spustitelnost nástrojů pod operačními systémy Linux a MS Windows

nástrojLinuxMS Windows
Bonito ano ano
LAW ano ano
STYX ano ano
TrEd ano ano
TrEdVoice ne ano
Netgraph ano ano
tool_chain ano ne

„Instalace“ se spustí následujícími příkazy:

  • Instalace na Linuxu. V kořenovém adresáři CD-ROM spusťte program Instaluj-na-Linuxu.pl.
  • Instalace na MS Windows. "Instalační" program spusťte poklepem na ikonu Instaluj-na-Windows.exe v kořenovém adresáři CD-ROM.

Na začátku instalace si bude uživatel moci vybrat mezi dvěma typy instalace; následně bude vyzván k určení cílového adresáře (struktura cílového adresáře bude dodržovat adresářovou strukturu distribučního CD-ROM):

  • základní, která pokrývá zkopírování kompletní dokumentace, tutoriálů a instalačních balíčků nástrojů Bonito, TrEd (včetně modulu TrEdVoice pro hlasové ovládání pro MS Windows) a STYX.
  • uživatelská, která pokrývá zkopírování libovolné komponenty CD-ROM dle volby uživatele.

Upozornění pro uživatele CD-ROM ČAK 1.0: Instalační programy z CD-ROM ČAK 2.0 pracují nezávisle na  instalaci ČAK 1.0. Pokud chcete používat nástroj z distribuce ČAK 2.0, který byl součástí distribuce ČAK 1.0, doporučujeme jeho instalaci provést znovu. Distribuce ČAK 2.0 totiž obsahuje aktuálnější verze nástrojů.

Upozornění pro uživatele Bonito: Pro vyhledávání v ČAK 2.0 pomocí nástroje Bonito není nutné kopírovat ČAK 2.0 ve formátu XML z adresáře data/pml.

Upozornění pro uživatele TrEd a TrEdVoice: Modul TrEdVoice pro hlasové ovládání TrEd pracuje pouze pod systémem MS Windows. Pokud si nainstalujete TrEd pod MS Windows instalačním balíčkem, který je součástí distribuce ČAK 2.0 (tools/TrEd/tred_wininst_en.zip), zároveň tím nainstalujete TrEdVoice. Přestože nabízíme TrEdVoice jako bonusový materiál, vzhledem k jeho těsné provázanosti s editorem TrEd je jeho uživatelská dokumentace v adresáři tools/TrEd/docs/ a nikoli v adresáři bonus-tracks.