PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 2.0

E. Pavučina

Název odkazu (popis)
Adresa

  PROJEKTY

Data a nástroje pro informační systémy
http://ufal.mff.cuni.cz/rest

Morfologické značkování češtiny (souhrnný přehled)
http://ufal.mff.cuni.cz/czech-tagging

Automatická syntaktická analýza češtiny (souhrnný přehled)
http://ufal.mff.cuni.cz/czech-parsing

  INSTITUCE

Akademie věd České republiky
http://www.av.cz

Grantová agentura Akademie věd České republiky
http://www.gaav.cz

Katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni
http://www.kky.zcu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
http://www.msmt.cz

Karlova Univerzita v Praze
http://www.cuni.cz

Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální nfakulty Univerzity Karlovy v Praze
http://ufal.mff.cuni.cz

Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA, USA
http://www.ldc.upenn.edu

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
http://ujc.cas.cz

  DATOVÉ ZDROJE, MANUÁLY, TUTORIÁLY

csts DTD (vnitřní formát dat založený na SGML)
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/pdt-guide/cz/html/ch03.html#a-data-formats-csts

Český národní korpus
http:x//ucnk.ff.cuni.cz

Prague Markup Language (vnitřní formát dat založený na XML)
http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/pml

Pražský závislostní korpus
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt

Relax NG (schéma XML)
http://www.relaxng.org

Slovenský národní korpus
http://korpus.juls.savba.sk/index.en.html

Tutoriál o Pražském závislostním korpusu: Prague Treebanking for Everyone
http://lectures.ms.mff.cuni.cz/video/categoryshow/index/1

  NÁSTROJE

Bonito (grafická nadstavba korpusového manažeru)
http://nlp.fi.muni.cz/projekty/bonito/

LAW (morfologický anotační editor)
http://www.ling.ohio-state.edu/~hana/law.html

Morče (procedura automatického tagování češtiny)
http://ufal.mff.cuni.cz/morce

Netgraph (nástroj pro vyhledávání v závislostních korpusech)
http://quest.ms.mff.cuni.cz/netgraph

STYX (cvičebnice češtiny založená na PZK)
http://ufal.mff.cuni.cz/styx

TrEd (syntaktický anotační editor)
http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred

TNT (Trigrams'n'Tags tagger)
http://www.coli.uni-saarland.de/~thorsten/tnt/