PRŮVODCE ČESKÝM AKADEMICKÝM KORPUSEM 2.0

Průvodce Českým akademickým korpusem 2.0

Barbora Vidová Hladká
Jan Hajič
Jiří Hana
Jaroslava Hlaváčová
Jiří Mírovský
Jan Raab

Tato stránka je vstupní branou do elektronické verze průvodce Českým akademickým korpusem 2.0, který spolu s CD-ROM je vydán ve vydavatelství Linguistic Data Consortium.