8.3.2. Nezaznačení textové koreference

Zpracovávaná zájmena, jež jsou vyjádřena v povrchové podobě věty (ten, on, jeho), ne vždy koreferenčně odkazují. V některých případech nemají žádný koreferovaný člen a koreference u nich tedy není zaznačena.

Jedná se o následující případy: