Příloha B. Souřadicí spojovací výrazy a operátory

Seznam obsahuje veškeré souřadicí spojovací výrazy (včetně tzv. složených spojovacích výrazů) a operátory vyskytující se v datech PDT 2.0.

Pravidla anotace souřadicích spojovacích výrazů a operátorů viz 7.16 - "Souřadicí spojovací výrazy a operátory".

V prvním sloupci tabulky jsou vždy t-lemata jednotlivých uzlů reprezentujících celý (složený) souřadicí spojovací výraz nebo operátor, tj. t-lema kořene souřadné struktury a případně t-lemata uzlů reprezentujících výrazy modifikující souřadicí spojku (functor=CM). T-lema kořene souřadné struktury je vždy zapsáno tučně.

Seznam je řazený abecedně primárně podle t-lematu kořene souřadné struktury (podle souřadicí spojky, která je jádrem celého spojovacího výrazu), sekundárně podle celého složeného spojovacího výrazu (nebo operátoru), terciárně podle funktoru.

Tabulka B.1. Souřadicí spojovací výrazy a operátory

souřadicí spojovací výraz nebo operátor funktor kořene souřadné struktury počet výskytů
a ADVS 4
a APPS 3
a CONJ 16032
a CSQ 5
a DISJ 3
a GRAD 2
a OPER 20
a a b c APPS 1
a ani CONJ 6
a ani GRAD 1
a dále CONJ 4
a dále například CONJ 1
a dokonce ani GRAD 3
a dokonce GRAD 7
a dokonce i GRAD 9
a dokonce též GRAD 1
a eventuálně i DISJ 1
a hlavně GRAD 23
a i CONJ 23
a i GRAD 6
a i proto CSQ 1
a jen GRAD 1
a ještě CONJ 2
a ještě GRAD 7
a konečně CONJ 1
a konkrétně GRAD 1
a nakonec i GRAD 1
a naopak CONFR 3
a navíc GRAD 5
a ne ADVS 22
a ne pouze GRAD 1
a ne zdaleka jen ADVS 1
a nejen GRAD 4
a nikoliv ADVS 13
a nikoliv pouze GRAD 1
a pak CONJ 2
a pak především GRAD 1
a potažmo CSQ 5
a potom CSQ 1
a právě CONJ 2
a právě proto CSQ 1
a proto CSQ 85
a přece ADVS 3
a především CONJ 13
a především GRAD 11
a přesto ADVS 3
a přesto ne ADVS 1
a přímo CONJ 1
a případně CONJ 1
a případně DISJ 2
a případně i CONJ 2
a přitom CONJ 6
a rovněž CONJ 8
a rovněž i CONJ 1
a řada poslední CONJ 2
a řada poslední i CONJ 1
a sice APPS 4
a současně CONJ 5
a současně i CONJ 3
a současně i GRAD 1
a spíše ADVS 1
a spíše GRAD 2
a spíše ten GRAD 1
a stejně tak CONJ 5
a tak CSQ 104
a tak i CSQ 2
a také CONJ 78
a také proto CSQ 1
a tedy CSQ 24
a tedy i APPS 1
a tedy i CSQ 14
a ten GRAD 1
a ten i CSQ 3
a též CONJ 2
a třeba GRAD 1
a třeba i GRAD 2
a tudíž ani CSQ 1
a tudíž CSQ 23
a tudíž i CSQ 3
a tudíž také CSQ 1
a vlastně GRAD 3
a vlastně i GRAD 1
a zároveň CONJ 23
a zároveň i CONJ 3
a zejména GRAD 12
a zejména pak GRAD 1
a zrovna tak DISJ 1
a zvlášť GRAD 4
a zvláště APPS 1
a zvláště GRAD 3
a zvláště pak GRAD 1
dále a CONJ 1
dále a nakonec CONJ 1
jednak a CONJ 3
jednak a dále CONJ 2
jednak a druhý CONJ 1
jednak a hlavně GRAD 1
jednak a jednak CONJ 4
jen a ne ADVS 1
jen a #Neg ADVS 1
ale ADVS 1090
ale GRAD 2
ale ani ADVS 1
ale ani GRAD 4
ale hlavně GRAD 1
ale i GRAD 53
ale i například GRAD 1
ale jen ADVS 1
ale například i GRAD 1
ale například také GRAD 1
ale ne ADVS 3
ale přece jen GRAD 1
ale především GRAD 4
ale přesto ADVS 6
ale případně i GRAD 1
ale přitom ADVS 1
ale spíše GRAD 1
ale stejně tak CONJ 1
ale také GRAD 24
ale také třeba GRAD 1
ale též GRAD 1
ale třeba i GRAD 4
ale zároveň ADVS 8
ale zároveň i GRAD 1
ale zato ADVS 5
ale zejména GRAD 3
ani ale ani ADVS 2
ani ne ale spíše ADVS 1
i ale i GRAD 1
jednak ale hlavně GRAD 1
ne ale ADVS 9
ne ale právě ADVS 1
ne ale spíše ADVS 1
ne pouze ale GRAD 1
#Neg ale ADVS 1
#Neg ale GRAD 1
#Neg ale i GRAD 1
#Neg ale jen GRAD 2
#Neg ale pouze ADVS 1
#Neg ale především GRAD 1
#Neg ale také ani GRAD 1
#Neg ale také GRAD 1
#Neg jen ale GRAD 4
#Neg jen ale hlavně GRAD 1
#Neg jen ale i GRAD 12
#Neg jen ale především GRAD 3
#Neg jen ale také GRAD 6
#Neg jen ale též GRAD 1
#Neg jenom ale GRAD 1
#Neg jenom ale i GRAD 3
#Neg pouze ale GRAD 5
#Neg pouze ale i GRAD 2
#Neg pouze ale například GRAD 1
#Neg pouze ale především GRAD 2
#Neg pouze ale také GRAD 1
#Neg výhradně ale i GRAD 1
nejen ale ani GRAD 6
nejen ale dokonce GRAD 7
nejen ale dokonce i GRAD 1
nejen ale GRAD 23
nejen ale hlavně GRAD 4
nejen ale i GRAD 111
nejen ale i přímo GRAD 1
nejen ale ještě GRAD 1
nejen ale naopak GRAD 1
nejen ale především GRAD 7
nejen ale přímo GRAD 1
nejen ale rovněž GRAD 3
nejen ale rovnou GRAD 1
nejen ale také GRAD 28
nejen ale taktéž GRAD 1
nejen ale též GRAD 2
nejen ale třeba také GRAD 1
nejen ale většinou ani GRAD 1
nejen ale zároveň GRAD 1
nejen ale zejména GRAD 2
nejen že ale zejména GRAD 1
nejenom ale i GRAD 7
nejenom ale také GRAD 2
nejenom ale zejména GRAD 1
nejenomže ale GRAD 1
nejenže ale ani GRAD 1
nejenže ale GRAD 2
nejenže ale i GRAD 3
nejenže ale také GRAD 2
nikoliv ale ADVS 20
nikoliv ale naopak CONFR 1
nikoliv ale pouze GRAD 1
nikoliv ale právěže jen GRAD 1
nikoliv ale spíše ADVS 1
nikoliv jen ale hlavně GRAD 1
nikoliv pouze ale GRAD 1
především ale nejen GRAD 1
především ale také GRAD 1
sice ale ADVS 181
sice ale aspoň ADVS 1
sice ale i tak ADVS 1
sice ale přesto ADVS 1
sice ale také ADVS 1
sice ale zároveň ADVS 1
sice ale zato ADVS 4
třeba ale jen ADVS 1
zejména ale i GRAD 1
alias APPS 3
aneb APPS 10
a_nebo DISJ 6
#Neg a ADVS 1
ani CONJ 151
ani GRAD 21
dokonce ani GRAD 1
aniž ADVS 27
aniž CONJ 28
aniž tak ADVS 1
dokonce aniž GRAD 1
převážně a také CONJ 1
sice a CONJ 1
stejně a tak CONJ 1
také a CONJ 1
ať_či CONJ 1
ať_či DISJ 3
již ať_či DISJ 1
ať_či DISJ 2
již tak také DISJ 1
ať_nebo DISJ 7
již ať_nebo DISJ 2
ať_nebo DISJ 9
a_to APPS 156
a_to CONJ 1
a_to CSQ 3
a_to dokonce APPS 1
a_to i APPS 7
a_to ještě APPS 4
a_to nejen APPS 2
a_to především APPS 2
avšak ADVS 47
avšak i GRAD 2
sice avšak ADVS 2
zaprvé a druhý CONJ 1
zejména a nikoliv ADVS 1
OPER 374
ba GRAD 7
ba dokonce GRAD 2
ba dokonce i GRAD 1
ba i GRAD 2
buď_či DISJ 2
buď_nebo DISJ 68
buď_nebo alespoň DISJ 1
buď_nebo přímo DISJ 1
buď_nebo případně DISJ 1
přímo buď_nebo DISJ 1
coby APPS 1
či CONJ 426
či DISJ 240
či alespoň GRAD 1
či dokonce GRAD 11
či i GRAD 1
či jen DISJ 1
či jenom GRAD 1
či naopak CONFR 2
či například GRAD 1
či přesně APPS 1
či přesně GRAD 1
či rovnou GRAD 1
či spíše GRAD 2
či vlastně DISJ 1
či vlastně GRAD 1
čili APPS 19
čili CSQ 1
de_facto APPS 1
i CONJ 950
i GRAD 8
i třeba CONJ 1
jako APPS 98
ani tak jako ADVS 1
jako například APPS 23
jako třeba APPS 2
ne tak jako GRAD 1
podobně jako CONJ 2
stejně jako CONJ 23
stejně tak jako CONJ 2
stejně tak jako tak i CONJ 1
tak jako ADVS 1
i jakož i CONJ 1
jakož ani CONJ 1
jakož i CONJ 11
jakožto APPS 1
jakožto i CONJ 1
jak_tak CONJ 90
jak_tak ani CONJ 1
jak_tak i CONJ 20
jak_tak i GRAD 10
jak_tak případně CONJ 1
jak_tak také CONJ 1
jak_tak CONJ 1
jenže ADVS 23
sice jenže ADVS 1
sice jenže také ADVS 1
jinak APPS 1
jinak CSQ 1
jinak DISJ 4
jinak též APPS 1
kdežto CONFR 9
kdežto naopak CONFR 1
kontra CONTRA 5
krát OPER 1
ku OPER 13
leč ADVS 12
na OPER 2
natož GRAD 7
ani natož GRAD 2
i natož GRAD 1
natož pak GRAD 3
nebo APPS 1
nebo CONJ 104
nebo DISJ 800
neboli APPS 15
nebo alespoň DISJ 11
nebo aspoň GRAD 1
nebo dokonce GRAD 12
nebo dokonce i GRAD 1
nebo i CONJ 3
nebo i GRAD 9
nebo jen GRAD 2
nebo ještě DISJ 1
nebo naopak CONFR 3
nebo například GRAD 1
nebo pouze GRAD 1
nebo přímo GRAD 1
nebo přinejmenším GRAD 2
nebo spíše GRAD 1
nebo také CONJ 6
nebo též CONJ 1
nebo třeba GRAD 4
nebo třeba jen GRAD 1
nebo výlučně GRAD 1
nebo zase DISJ 1
neboť REAS 222
nicméně ADVS 19
sice nicméně ADVS 3
sice sice nicméně ADVS 1
sice nicméně_však ADVS 1
nýbrž ADVS 53
#Neg pouze nýbrž_a především GRAD 1
#Neg jen nýbrž GRAD 2
#Neg pouze nýbrž i GRAD 1
nejen nýbrž GRAD 1
nejen nýbrž i GRAD 5
nikoliv nýbrž ADVS 7
nikoliv nýbrž pouze ADVS 1
od_do OPER 90
od_do OPER 2
od_do OPER 19
od_přes_do OPER 3
od_přes_do OPER 8
ovšem ADVS 55
ovšem CONJ 1
ovšem nikoliv ADVS 1
sice ovšem ADVS 11
plus OPER 8
počínaje_konče OPER 4
počínaje_přes_po OPER 1
přičemž CONJ 87
takže CSQ 127
to_jest APPS 82
to_jest například APPS 3
to_jest rovněž APPS 1
to_jest zejména APPS 1
totiž APPS 14
totiž REAS 6
to_znamená APPS 8
versus CONTRA 15
však ADVS 233
jednak však především GRAD 1
přesto však ADVS 3
sice však ADVS 48
sice však přesto ADVS 2
však ne ADVS 2
však nikoliv ADVS 5
však přece ADVS 1
však především GRAD 1
však zejména GRAD 1
však zvláště GRAD 1
zase však ADVS 1
zato však ADVS 1
vždyť REAS 15
+ CONJ 17
+ OPER 19
x OPER 27
#Amp CONJ 15
#Bracket APPS 709
#Bracket CONJ 2
#Bracket DISJ 4
#Bracket eventuálně DISJ 1
#Bracket hlavně APPS 1
#Bracket například APPS 21
#Bracket ne ADVS 1
#Bracket nikoliv ADVS 1
#Bracket nikoliv jen GRAD 1
#Bracket případně DISJ 1
#Bracket respektive APPS 2
#Bracket rovněž APPS 1
#Bracket rovněž i CONJ 1
#Bracket tedy APPS 11
#Bracket tedy CSQ 1
#Bracket tedy i APPS 1
#Bracket tedy ne CSQ 1
#Bracket třeba APPS 2
#Bracket třeba i APPS 1
#Bracket většinou APPS 2
#Bracket zejména APPS 1
#Bracket zejména též APPS 1
tedy #Bracket APPS 1
#Colon APPS 656
#Colon CONJ 488
#Colon DISJ 1
#Colon OPER 599
#Colon jednak APPS 1
#Colon například APPS 5
#Colon například GRAD 1
#Colon proto CSQ 1
#Colon prvý APPS 1
#Colon tedy APPS 1
#Colon totiž APPS 1
#Colon třeba APPS 2
#Comma ADVS 6
#Comma APPS 1423
#Comma CONFR 1
#Comma CONJ 4922
#Comma DISJ 3
#Comma GRAD 3
#Comma OPER 5
a #Comma b CONJ 1
#Comma nikoliv ADVS 1
#Comma alespoň APPS 2
#Comma ani APPS 2
#Comma GRAD 2
#Comma dále CONJ 7
#Comma dokonce ani GRAD 1
#Comma dokonce GRAD 3
#Comma dokonce i GRAD 1
#Comma druhý CONJ 1
#Comma eventuálně DISJ 3
#Comma hlavně APPS 6
#Comma i APPS 1
#Comma i GRAD 2
#Comma jen GRAD 3
#Comma jen ne ADVS 1
#Comma ještě APPS 1
#Comma jiný APPS 1
#Comma jmenovitě APPS 1
#Comma konkrétně APPS 3
#Comma kupříkladu APPS 1
#Comma mj APPS 2
#Comma naopak CONFR 2
#Comma například APPS 71
#Comma například i APPS 1
#Comma navíc GRAD 3
#Comma ne ADVS 8
#Comma ne_li GRAD 2
#Comma neřku GRAD 1
#Comma neřkuli GRAD 1
#Comma nikoliv ADVS 29
#Comma nikoliv jen GRAD 1
#Comma nota #Forn bene GRAD 1
#Comma on APPS 1
#Comma pak CONJ 4
#Comma popřípadě DISJ 17
#Comma popřípadě i GRAD 1
#Comma potažmo CSQ 1
#Comma pouze GRAD 1
#Comma proto CSQ 41
#Comma především APPS 15
#Comma především GRAD 5
#Comma především pak APPS 2
#Comma především pak GRAD 1
#Comma především tedy APPS 1
#Comma přesně APPS 2
#Comma přesně_říci APPS 1
#Comma přesto ADVS 5
#Comma převážně APPS 5
#Comma případně DISJ 41
#Comma případně i DISJ 3
#Comma případně i GRAD 2
#Comma respektive APPS 23
#Comma respektive CONJ 13
#Comma respektive DISJ 9
#Comma rovněž APPS 2
#Comma řada jeden APPS 1
#Comma řada poslední CONJ 1
#Comma spíše APPS 1
#Comma stejně tak CONJ 1
#Comma stejně tak i CONJ 1
#Comma tak CSQ 7
#Comma také CONJ 2
#Comma tedy APPS 137
#Comma tedy CSQ 7
#Comma tedy i APPS 5
#Comma tedy i CSQ 3
#Comma tedy ještě APPS 1
#Comma tedy ne APPS 1
#Comma tedy především APPS 1
#Comma tentokrát APPS 1
#Comma třeba APPS 7
#Comma třeba CONJ 1
#Comma třeba i APPS 1
#Comma třeba i GRAD 1
#Comma třebas APPS 1
#Comma tudíž APPS 1
#Comma tudíž CSQ 1
#Comma většinou APPS 3
#Comma vlastně APPS 1
#Comma vlastně GRAD 1
#Comma zároveň CONJ 1
#Comma zas ADVS 1
#Comma zas CONFR 1
#Comma zato ADVS 17
#Comma zejména APPS 34
#Comma zejména GRAD 5
#Comma zejména pak GRAD 2
#Comma zvláště APPS 6
dokonce #Comma GRAD 1
i #Comma tedy i APPS 1
jednak #Comma druhý CONJ 1
jednak #Comma jednak CONJ 14
jen #Comma nikoliv ADVS 3
jen #Comma nikoliv také ADVS 1
jen #Comma případně DISJ 1
například #Comma APPS 1
navíc #Comma GRAD 1
ne #Comma ADVS 1
ne #Comma tak alespoň ADVS 1
#Neg #Comma ADVS 1
#Neg #Comma pouze ADVS 1
#Neg jen #Comma GRAD 3
#Neg jen #Comma i GRAD 2
#Neg jenom #Comma GRAD 1
nejen #Comma navíc i GRAD 1
nejen #Comma také GRAD 1
nejenom #Comma i GRAD 1
nejenže #Comma GRAD 1
nejenže #Comma navíc GRAD 1
ne_li #Comma tedy GRAD 1
nikoliv ne #Comma ne CONJ 1
pouze #Comma ne_li jen GRAD 1
pouze #Comma nikoliv ADVS 3
prvý #Comma druhý třetí CONJ 1
prvý dále #Comma pak CONJ 1
především #Comma nikoliv ADVS 2
rovněž #Comma CONJ 1
sice #Comma CONJ 2
sice #Comma přesto ADVS 1
sice #Comma zato ADVS 3
#Dash APPS 761
#Dash CONJ 831
#Dash CONTRA 148
#Dash OPER 320
#Dash aspoň APPS 1
#Dash dobře APPS 1
#Dash dokonce GRAD 1
#Dash dokonce i GRAD 1
#Dash konkrétně APPS 1
#Dash například APPS 14
#Dash nikoliv ADVS 1
#Dash proto CSQ 1
#Dash především APPS 1
#Dash případně i GRAD 1
#Dash tedy APPS 15
#Dash tedy ne CSQ 1
#Dash třeba APPS 4
#Dash zejména APPS 2
#Dash zvláště APPS 1
jedině #Dash APPS 1
nikoliv #Dash ADVS 1
#Period3 CONJ 8
#Semicolon APPS 3
#Semicolon CONJ 1
#Separ APPS 15
#Separ CONJ 124
#Separ CONTRA 3
#Separ respektive APPS 1
#Separ respektive CONJ 2
#Slash APPS 1
#Slash CONJ 178
#Slash DISJ 1
#Slash OPER 25