7.12.11. Sportovní komentáře

Anotace ustálených obratů a jiných složitých, syntakticky neobvyklých konstrukcí ve sportovních komentářích se řídí obecnými pravidly pro anotaci slovesných a neslovesných klauzí (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze").

7.12.11.1. Tabulky sportovních výsledků

Při anotaci tabulek sportovních výsledků se řídíme pravidly pro anotaci tabulek uvedenými zde v 7.12.4 - "Tabulky". U sportovních tabulek častěji využíváme varianty s doplněným uzlem pro prázdné sloveso (srov. například: obr. 7.260obr. 7.263). V případech, kde by doplnění slovesa bylo příliš násilné, rozebíráme konstrukci jako apozici nebo koordinaci nominativních klauzí podle toho, který z těchto dvou významových vztahů konstrukci více odpovídá (srov. například: obr. 7.264).

Pozor! Uzel pro pomlčku vyjadřující vztah mezi dvěma proti sobě stojícími celky má funktor CONTRA (srov. například: obr. 7.260 a obr. 7.261). Uzel pro pomlčku mezi členy jednoho celku, či spojení dvou a více společně zápasících celků má funktor CONJ (srov. například: obr. 7.262).

Příklady a vzorové stromy:

Benešov - Ostrava 1:2. obr. 7.260

Čátar - Fiala 7:6, 1:6, 6:4. obr. 7.261

1.Buchta-Soukup (Favorit Brno) 132, 2.Kolman-Tenor 121. obr. 7.262

Výsledky: 1. Nováček, 2.Vajda. obr. 7.263

Atletika, ženy: McGollová, družstva: Japonsko. (Tabulka uvádí vítěze v různých disciplínách. Není-li uvedeno pořadí, řešíme jako koordinaci a apozici nominativních klauzí) obr. 7.264

Obrázek 7.260. Tabulky sportovních výsledků

Tabulky sportovních výsledků

Benešov - Ostrava 1 : 2.

Obrázek 7.261. Tabulky sportovních výsledků

Tabulky sportovních výsledků

Čátar - Fiala 7 : 6, 1 : 6, 6 : 4.

Obrázek 7.262. Tabulky sportovních výsledků

Tabulky sportovních výsledků

1. Buchta - Soukup (Favorit Brno) 132, 2. Kolman - Tenor 121.

Obrázek 7.263. Tabulky sportovních výsledků

Tabulky sportovních výsledků

Výsledky: 1. Nováček, 2. Vajda.

Obrázek 7.264. Tabulky sportovních výsledků

Tabulky sportovních výsledků

Atletika, ženy: McGollová, družstva: Japonsko.

7.12.11.2. Jiné složité konstrukce

V ostatních složitých konstrukcích je opět nejprve posouzena možnost/nemožnost doplnění prázdného slovesa. Není-li interpretace konstrukce jako slovesné klauze možná, jsou vztahy mezi jednotlivými výrazy konstrukce zachyceny jako koordinace či apozice nominativních klauzí.

Příklady a vzorové stromy:

28. kolo (16. 4): Ostrava - Olomouc místo v 16 až v 17 hodin. obr. 7.265

Anglická liga - 41. kolo: Ipswich - Manchester. obr. 7.266

Branky: 5. a 41. (= Branky padly v 5. a 41. minutě) obr. 7.267

Nečas, 25. (= Nečas dal branku v 25.minutě) obr. 7.268

ŽK: Valnota. (= Žlutou kartu dostal Valenta) obr. 7.269

Slávia: Jánoš, Pěnička a Knoflíček. obr. 7.270

ME v závodech do vrchu - skupina N:1. obr. 7.271

Obrázek 7.265. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

28. kolo (16. 4): Ostrava - Olomouc místo v 16 až v 17 hodin.

Obrázek 7.266. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

Anglická liga - 41. kolo: Ipswich - Manchester.

Obrázek 7.267. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

Branky: 5. a 41.

Obrázek 7.268. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

Nečas, 25.

Obrázek 7.269. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

ŽK: Valnota.

Obrázek 7.270. Jiné složité konstrukce

Jiné složité konstrukce

Slávia: Jánoš, Pěnička a Knoflíček.

Obrázek 7.271. Sportovní komentáře

Sportovní komentáře

ME v závodech do vrchu - skupina N : 1.